Ombudsman Ćeljaj utvrdio da su Dragici Gašić prekršena ljudska prava

Dragica Gašić
Izvor: Kosovo Online

Kosovski Ombudsman Naim Ćeljaj zatražio je od Opštine Đakovica da povratnici Dragici Gašić omogući slobodno i nesmetano korišćenje stana, da joj dozvoli uređenje stana i da poštuje “Uredbu br. 01-2018" koja se odnosi na povratak raseljenih, preneo je Medija centar Čaglavica.

Ombudsman je na osnovu žalbe Dragice Gašić u svom izveštaju, u koji je Medija centar u Čaglavici imao uvid, naveo da opštinskoj administraciji u Đakovici preporučuje i da “treba da sprovode Zakon o upotrebi jezika i da se službena komunikacija sa žaliljom razvija u skladu sa zahtevima Zakona o upotrebi jezika”.

U izveštaju se navodi da je Dragica Gašić žalbu protiv Opštine Đakovica, preko svog pravnog zastupnika, Ombudsmanu podnela 10. decembra 2021. godine.

Gašićeva je u žalbi navela da je podnela zahtev „Direkciji za urbanizam Opštine Đakovica, da joj se dozvoli renoviranje stana i promena ulaznih vrata, ali da nikada nije dobila odgovor“.

Takođe, Dragica Gašić je u žalbi detaljno opisala proces povratka u svoj stan u Đakovici i pokušaje Opštine Đakovica da je bez „valjanog opravdanja iseli iz stana ili spreči i onemogući korišćenje“.

Kopija izveštaja Ombudsmana u vezi sa ovim slučajem adresirana je i na Kancelariju poverenika za jezike na Kosovu.