Ombudsman: Sve veći broj dece korisnika opojnih droga

lekovi
Izvor: Pixabay, ilustracija

Kosovski Obmudsman objavio je izveštaj u kome je navedena procena da je zabrinjavajući broj dece koja koriste opojne droge te da nedostaje stučno osoblje u centrima za socijalni rad koji bi trebalo da se bave tim problemom, prenosi RTV Kim.

Projekat je pokrenut kako bi se procenila trenutna situacija u vezi sa korišćenjem narkotičkih supstanci od strane dece na Kosovu, kako bi se preporuke dostavile nadležnim institucijama i preduzele odgovarajuće mere.

Ombudsman je procenio da je korišćenje droge od strane dece zabrinjavajuća pojava, dodajući da se starost korisnika znatno smanjila, pa je tako droga dospela i do desetogodišnje dece.

 U izveštaju se zaključuje da je evidentan nedostatak specijalizovanih centara za lečenje mladih koji su korisnici narkotičkih supstanci kao i odgovarajućih preventivnih programa.