Ombudsman traži bolje uslove za povratnike iz Severne Makedonije u Plemetini

Ombudsman - logo
Izvor: Ombudsman Kosovo

U izveštaju Kancelarije zaštitnika građana Kosova ističe se težak položaj Roma, Aškalija i Egipćana - povratnika iz Severne Makedonije u Plemetinu kod Obilića.

Kao ključni problemi apostrofiraju se nemogućnost održivog povratka, integracije, ali i upisa u matične knjige.

Analizirajući položaj Roma, Aškalija i Roma u Plemetini, Zaštitnik građana u izveštaju ukazuje da je reč o nizu problema u kojima se krše Ustav Kosova, ali i Evropska konvencija o ljudskim pravima.

"Zaštitinik građana je konstatovao da postoji povreda prava na izbor mesta stanovanja, prava zajemčenog člana 35. Ustava, kao i povreda člana 1. Protokola 12 Evropske konvencije o ljudskim pravima, uključujući i zabranu diskriminacije", navodi se u ovom izveštaju.

Zaštitnik građana ocenjuje da bi to pitanje trebalo da se reši kroz saradnju relevantnih republičkih institucija, Ministarstva za povratak i lokalne samoupravu u Obiliću.