Ombudsman: Vlasti nisu sprovele Zakon o zaštiti od diskriminacije

Naim Ćeljaj
Izvor: oik-rks.org

Ombudsman Naim Ćeljaj smatra da vlasti nisu sporvele Zakon o zaštiti od diskriminacije, i zbog toga građani imaju poteškoća da ostvare prava koja iz toga proizilaze, prenosi Ljaljmi.

Ćeljaj je takođe dodao da osim uredbe nedostaju i drugi podzakonski akti.

Sa druge strane, Habit Hajredini, direktor Kancelarije za dobro upravljanje pri Kabinetu premijera, rekao je da se uredba sprovodi onako kako je predviđeno zakonom.