Opština Gračanica i JKP „Ekologija“ potpisali sporazume o uklanjanju divljih deponija

Srđan Popović i Dejan Dimitrijević
Izvor: Opština Gračanica

Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović i direktor JKP „Ekologija“ Dejan Dimitrijević potpisali su sporazume koji će doprineti efikasnijem i bržem uklanjanju divljih deponija na teritoriji opštine Gračanica i građanima uputili apel da smeće ne bacaju na mestima koja za to nisu predviđena.

Jedan od većih ekoloških problema na teritoriji opštine Gračanica predstavljaju divlje deponije, koje nesavesni gra]ani stvaraju bacanjem smeća na mestima koja za to nisu predviđena.

S obzirom na činjenicu da je na teritoriji lokalne samouprave registrovan veći broj divljih deponija, predstavnici opštine Gračanica i JKP „Ekologija“ potpisali su dokumenta kojim su definisane obaveze u cilju njihovog bržeg i efikasnijeg uklanjanja.

Predsednik oštine Gračanica Srđan Popović i direktor JKP „Ekologija“ Dejan Dimitrijević potpisali su aneks ugovora o pružanju usluga, kojim je ta kompanija preuzela obavezu uklanjanja divljih deponija male i srednje veličine i sporazum o zajedničkom sufinansiranju projekta „Nabavka kamiona za odvoženje otpada“.

Ovim sporazumima dodatno će se unaprediti saradnja između Opštine Gračanica i JKP „Ekologija“ i obezbediti uslovi za uredno, kvalitetno i zadovoljavajuće pružanje komunalnih usluga građanima opštine, sa posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine.

Nakon potpisivanja ugovora i memoranduma, Popović i Dimitrijević pozvali su građane na društveno odgovorno ponašanje, da smeće odlažu u kante i kontejnere i na taj način pomognu u očuvanju čistoće i javne higijene.