Panel “Raditi zajedno na jednakim pravima za sve”, najveća diskriminacija nad ženama

PANEL LJUDSKA PRAVA
Izvor: Kosovo Online

U organizaciji Evropskog centra za pitanja manjina na Kosovu, u Prištini je održana panel diskusija uoči sutrašnjeg obeležavanja Dana ljudskih prava, na kojoj je zaključeno da su žene najugroženija grupa po pitanju poštovanja ljudskih prava.

Ombudsman Kosova Hiljmi Jašari uputio je kritike na račun Skupštine Kosova jer se nikada nije vodila parlamentrana diskusija na kojoj bi i on učestvovao.

“U 2015. godini usvojena je izmena i dopuna zakona koji uključuje Zakon o ravnopravnosti polova kao i Zakon o ombudsmanu, a Skupština nikada nije mogla da sasluša ombudsmana", rekao je Jašari.

Istakao je da je tražio od predsednika vlade da se bar jednom godišnje podnese izveštaj Skupštini o poštovanju ljudskih prava.

Na panel diskusiji pod nazivom “Raditi zajedno na jednakim pravima za sve”, Salji Dragidelja iz Policije Kosova je napomenula da se policija bori protiv rodno zasnovanog nasilja i istakla da svi građani Kosova, a posebno žene, treba da imaju poverenja u kosovsku policiju. 

Dragidelja je ukazala da na Kosovu postoji diskriminacija nad ženama jer se Zakoni koji štiti ta prava ne realizuju na terenu.

 “Postoji diskriminacija, da počnemo od toga da je samo 13,8 odsto zena zaposleno. Žene čekaju od 8 do 9 godina na rado mesto, i obično postoje i seksualna uznemiravanja na radnim mestima. Tu je i problem oko porodiljskog odsustva, privatni sketor ne poštuje taj zakon”, napominje Dragidelja i dodaje da se na Kosovu nikada nije izradio detaljan izveštaj o pravima ženama.

Mendžzerka projekta u Evropskom centru za pitanja manjina Jeta Bakija je istakla da se moraju usvojiti konkretne preporuke, na osnovu kojih će insttitucije Kosova moći da identifikuju slučajeve kršenja ljudskih prava.

Ona je naglasila da se najčešće krše ljudksa prava ženama iz romske zajednice.

Generalni sekretar u ministarstvu pravde Ćemailj Marmuljakaj je naveo da mnogi slučajevi kršenja ljudskih prava uopšte ne stignu do nadležnih institucija.

S druge strane, Marigona Šabiu iz Organizacije mladih za ljudska prava na Kosovu je istakla da su nadležne institucije u obavezi da znaju šta se dešava i dodala da ne prihvata nikakva opravdanja.

“Postoji dosta informacija o  kršenju ljudskih prava zajednica, pogotovo romske zajednice”, napomenula je Šabiu i ukazala da se ljudska prava krše i mladima na Kosovu, počevši od visoke stope nezaposlenosti.

“Prema satistikama više od 60 odsto mladih na Kosovu su nezaposleni i z tog razloga zbog odsustva perspektive mladi odlaze. Imamo i fenomen odliva mozgova, a tu je i nizak nivo obrazovanja”, ukazala je Šabiu.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar  za Dan ljudskih prava 1950. godine kako bi skrenula pažnju „naroda sveta“ na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava.