Podrška tužilaštva u borbi protiv korupcije na Kosovu

Korupcija
Izvor: RTK1

Glavni tužilac Kosova Aleksandar Ljumezi primio je direktora Agencije za borbu protiv korupcije Šaipa Havolija, sa kojim je razgovarao o temama od zajedničkog institucionalnog interesa.

Ljumezi je zatražio od Havolija da prioritetno postavi sve predmete koje agencija poseduje i koji će biti prosleđeni Tužilaštvu, naglašavajući da je jačanje i unapređenje borbe protiv korupcije cilj i neophodni institucionalni prioritet, prenosi RTK.

U fokusu razgovora bile su i teme o primeni i dovršavanju zakonodavstva u borbi protiv korupcije, s posebnim naglaskom na Zakon o Agenciji protiv korupcije ,ali i koordinacija i usklađivanje u izradi Strategije protiv korupcije 2021 -2025.

Na kraju sastanka, dva sagovornika izrazila su obostranu spremnost za unapređenje međuinstitucionalne saradnje, u cilju jačanja borbe protiv korupcije.