Povećan broj slučajeva porodičnog nasilja nad decom za vreme pandemije

porodično nasilje
Izvor: pixabay.com, ilustracija

Na Kosovu, prema zvaničnim policijskim podacima, prijavljeni slučajevi porodičnog nasilja povećavaju se iz godine u godinu. Prošle godine prijavljeno je ukupno 1.915 slučajeva nasilja, dok je samo u prvoj polovini ove godine prijavljeno više od 1.000 slučajeva, prenosi Reporteri.

Portparol policije Bajram Krasnići rekao je za Glas Amerike da su u periodu januar-septembar ove godine u 80 slučajeva porodičnog nasilja žrtve bila deca, 30 dečaka i 50 devojčica.

Istraživanje koje je prošlog meseca objavio UNICEF, Dečji fond Ujedinjenih nacija na Kosovu, otkriva da je preko 70 procenata dece uzrasta od jedne do 14 godina disciplinski kažnjavano na nasilne načine.

"To uključuje oblike psihološke agresije za oko 69 procenata dece, oblike telesnog kažnjavanja za 30 procenata dece, od kojih je šest odsto kažnjeno teškim oblicima telesnog kažnjavanja. To uključuje telesno kažnjavanje na različitim delovima tela za koje znamo da su izuzetno štetne za razvoj deteta“, kaže specijalista za praćenje prava dece u Unicefu Teuta Halimi,.

Istraživanje pod nazivom "Šta znači biti dete na Kosovu“ takođe pokazuje da je 14 procenata majki potvrdilo da veruje da je telesno kažnjavanje adekvatno za obrazovanje deteta.

Halimi je, rekla je da su podaci za ovo istraživanje prikupljeni pre pandemije i da je pandemija pogoršala situaciju.

"Mere za borbu protiv ili sprečavanje širenja pandemije kovida-19,  koje su rezultirale potpunim zatvaranjem. Veliki broj porodica suočavalo se sa različitim poteškoćama bilo u pogledu gubitka posla ili drugih pitanja socijalne zaštite. To se odrazilo na sve veću upotrebu nasilja u porodici, koja bi trebalo da bude najsigurnije mesto za sve“, rekla je ona

Navika Hajredini iz Kancelarije za dobro upravljanje rekla je da je u cilju zaštite dece u julu ove godine usvojen zakon o dečjoj zaštiti

"Ovo jeveoma teška godina koju smo svi prošli, a posebno su najosetljivije, najugroženije grupe više pogođene. U ovom vremenu deca su i dalje ugrožena. Zbog toga smo doneli Zakon o zaštiti dece u julu ove godine. Kao kancelarija koja ima mandat da koordinira proces, mobilizovali smo sve instance da donesu podzakonska akta u vezi sa zaštitom dece, da regulišu sistem dečje zaštite“, rekla je ona.

Hajredini je rekla da Kosovo trenutno nema skloništa za decu koja su izložena porodičnom nasilju, ali će novim zakonom 2021. godine biti u funkciji prva tri doma za decu koja su žrtve porodičnog nasilja.

"Timovi za dečja prava će početi da rade.Po zakonu je svaka opština dužna da ih organizuje. Oni će preuzeti odgovornost za zaštitu dece. Po zakonu smo takođe obavezni da stvorimo telefonsku liniju za zaštitu dece. To je inicijativa koju očekujemo 2021. godine jer zahteva vreme i finansijske troškove.Ova linija neće biti samo pružanje pomoći već i davanje psiholoških, socijalnih i zdravstvenih saveta“,  navela je ona.

Podaci policije za period januar-septembar ove godine pokazuju 698 slučajeva porodičnog nasilja.

Policija je uhapsila 655 osumnjičenih za umešanost u slučajeve porodičnog nasilja, dok je 1.381 slučaj upućen nadležnim tužilaštvima.