Radojević: Srbi na Kosovu imaju manja prava sada nego pod okupacijom Turske

Saša Radojević
Izvor: Print Screen

Pre 24 godine, pripadnici OVK uz podršku albanske artiljerije, NATO avijacije i instruktora napali su rejon karaule Košare na jugoslovensko-albanskoj granici. Bitka za Košare trajala je 67 dana i odnela 108 života. OVK je zauzela karaulu, ali nije uspela dublje da prodre na Kosovo, što je bio osnovni cilj napada.

Zastavnik prve klase Saša Radojević, koji je tada bio zamenik komandira karaule Košare, navodi da je ta generacija vojnika koja je sprečila kopneni napad na SRJ bila na pravoj strani istorije.

„Sa 19 godina sam primio dužnost zamenika komandira granične kraule Košare po završetku srednje vojne škole. Dakle, i vojnici su bili tih godina, to je ta generacija vojnika koja je dobila bitku za Košare i sprečili kopneni napad za SRJ. Svi koji smo učestvovali u odbrani od NATO agresije imamo patriotski kod da branimo nešto što vam, ne samo po Međunarodnom javnom pravu i Ustavu pripada, već i po nebeskim pravima. Bili smo na pravoj strani, branili smo nešto što smo morali da odbranimo“, izjavio je Radojević

Duško Šljivančanin, komandant 53. graničnog bataljona Vojske Jugoslavije kaže da je jedan od najvećih uspeha to što je bitka ušla u udžbenike iz istorije.

„Kada govorimo o Košarama, mi ustvari govorimo o odbrani cele državne teritorije tadašnje Jugoslavije. Osećanja su jako pomešana i konfuzna, imajući u vidu šta se našem narodu dešava na prostoru KiM. Jedan od najvećih uspeha je to što je ova bitka ušla u udžebnik iz istorije za osmi razred i da postoji interesovanje kod mladih ljudi“, istče on.

Radojević je spomenuo spremnost jugoslovenske vojske, pa je rekao da tamo gde nema vojske, srpski narod je obespravljen, aludirajući na situaciju na Kosovu.

„Kada je reč o vojsci Jugoslavije, ona uopšte nije bila iznenađena napadom, a pogotovo graničari na kraulu Košare. I pogotovo ako se uzme u obzir da smo uspešno završili zadatak, svoju funkcionalnu nadležnost i ustavnu obavezu. Ali ne samo to, naša vojska je otišla korak dalje, te je uspela da odbrani i Međunarodno javno pravo koje je tada bilo napadnuto i ranjeno. Pogledajte i danas, tamo gde nema naše vojske, narod je obespravljen. Posebno je obespravljen na mojoj rodnoj Metohiji“ rekao je Radojević, i dodao

„Narod nema ni osnovna ljudska i elementarna prava. Nemaju čak ni ona prava koja su Srbi imali pod okupacijom Turske“.