Ristić pisao ambasadorima: Džafer Deva osvedočeni ratni zločinac

Dejan Ristić
Izvor: Nova

Direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić uputio je danas pisma ambasadorima SAD, Nemačke, Izraela i Švedske, kao i šefu Delegacije EU u Republici Srbiji, povodom najave kosovskih vlasti u vezi sa obnovom kuće ozloglašenog nacističkog zločinca iz Drugog svetskog rata Džafera Ibrahima Deve koja se nalazi u Južnoj Mitrovici.

Ristić je u svom obraćanju detaljnije upoznao ambasadore sa mogućim višestruko opasnim posledicama te, kako je naveo, krajnje neodgovorne odluke vlasti u Prištini i uputio molbu da sa sadržajem pisma upoznaju svoje vlade, odnosno Evropsku Uniju.

Takođe, imajući u vidu neposredna saznanja kojima raspolaže, Muzej podseća i na to da je upravo odlučna, jasna i isključivo na istorijskim činjenicama utemeljena reakcija Muzeja žrtava genocida iz februara 2022. godine rezultirala time da su UNDP i Evropska Unija poništile svoje tada već uveliko donete odluke da finansiraju projekat restauracije i konzervacije kuće ratnog zločinca Džafera Ibrahima Deve.

"To još jednom pokazuje da Muzej uživa respektabilan status u međunarodnoj zajednici uspostavljen isključivo na osnovu svog dugogodišnjeg istrajnog, visokoprofesionalnog, naučnog i objektivnog rada na polju afirmacije kulture sećanj na žrtve genocida počinjenih nad pripadnicima srpskog, jevrejskog i romskog naroda na području Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata", navodi se u reagovanju Ristića.

Stoga, Muzej ovom prilikom posebno podseća na svoju reakciju upućenu početkom februara 2022 godine u vezi sa time da planirani restauratorsko-konzervatorski radovi i prenamena tog objekta u regionalni centar za kulturne aktivnosti Južne Mitrovice, u okviru projekta pod nazivom „Кulturno nasleđe kao pokretačka sila dijaloga među zajednicama i društvene kohezije“, izaziva podozrenje nealbanskih zajednica u iskrenost pomenutog projekta.

"U najgorem slučaju, čitav ovaj postupak predstavlja pokušaj zasnivanja procesa pomirenja među albanskom i drugim nealbanskim zajednicama (u ovom slučaju, srpskom, romskom i jevrejskom) na činjenici da je za uzor skladnog, tolerantnog i mirnog međuetničkog života na području AP Кosovo i Metohija izabrana ličnost čija su dela tokom Drugog svetskog rata bila sve samo ne pokretačka sila dijaloga među zajednicama i njihove društvene kohezije", navodi se u pismu Ristića.

Kako se dodaje, Muzej žrtava genocida očekuje da inspiratori i realizatori tog kako navode, u Evropi do sada nezabeleženog slučaja obnove objekta koji se vezuje za jednog ratnog zločinca, obustave planirane aktivnosti i odustanu od postupka koji sa pravom izaziva uznemirenje i zabrinutost javnosti.

"Ovo tim pre što se jednim takvim postupkom otvoreno glorifikuje jedan od osvedočenih ratnih zločinaca sa ovih prostora tokom Drugog svetskog rata. Zbog neposrednog učešća Džafera Ibrahima Deve u pripremanju i izvođenju zločina na području AP Кosovo i Metohija tokom Drugog svetskog rata nad srpskim, romskim i jevrejskim stanovništvom, Muzej žrtava genocida smatra u najmanju ruku neprimerenim nameru privremenih vlasti u Prištini da obnovi kuću koja se nalazi u neposrednoj vezi sa ličnošću jednog ratnog zločinca, posebno ukoliko je tim istim privremenim vlastima zaista stalo do dijaloga među zajednicama Кosovske Mitrovice i njihove društvene kohezije", naveo je Ristić.

Naglasio je da očigledna i zabrinjavajuće istrajna namera vlasti u Prištini sa ciljem neskrivene glorifikacije ozloglašenog zločinca, predstavlja nedopustiv proces koji iziskuje javnu osudu relevantne domaće i međunarodne javnosti, država, institucija i organizacija.

"Stoga Muzej žrtava genocida očekuje da se relevantne države i međunarodne organizacije blagovremeno i bez okolišanja oglase u vezi sa otvorenim revizionističkim, anticivilizacijskim i nedemokratskim postupcima tzv. privremenih vlasti u Prištini. Takođe, Muzej još jednom poziva i privremene vlasti u Prištini da jasno saopšte da li svojim upornom podrškom glorifikaciji ratnih zločinaca zapravo žele da saopšte kako ratni zločini počinjeni nad Srbima, Romima, Jevrejima i drugim ne- Albancima na području AP Кosovo i Metohija tokom Drugog svetskog rata nisu zločini, već poželjan oblik ponašanja u odnosu na pripadnike naroda i društvenih grupa koji očito i dalje nisu poželjni na tom području", upitao je Ristić.

Dodao je da su takvi postupci nedopustivi u Evropi koja još uvek vida rane Drugog svetskog rata i pamti desetine miliona nevinih žrtava nacizma.

"Imajući to u vidu, Muzej žrtava genocida nastaviće da odlučno i isključivo na osnovu naučne interpretacije istorijskih činjenica reaguje na pokušaje distorzije prošlosti i mobilizacije na novu mržnju koja bi ovim prostorima donela nova i zastrašujuća stradanja nedužnih", navodi se u pismu Ristića.