Rukići: Put za ukidanje takse na osnovu pravila Svetske trgovinske organizacije i sporazuma CEFTA

Berat Rukići
Izvor: lajmi.net

Put za ukidanje takse na uvoz srpskih proizvoda mora biti zasnovan na pravilima Svetske trgovinske organizacije i sporazuma CEFTA, ocenio je danas predsednik Privredne komore Kosova Berat Rukići.

“Prvi korak u tom smeru treba da bude usvajanje deklaracije koja će biti upućena zemljama velike petorke, Evropske unije i članicama CEFTA a kojom će biti predstavljene „sve barijere kojima Srbija onemogućava slobodu kretanja roba i usluga, uključujući i tranzit energije, koje su identifikovane od strane biznisa i Vlade Kosova“, naveo je Rukići.

Nakon toga treba da usledi usvajanje dokumenta o principima trgovinske politike i bilateralnih trgovinskih odnosa koji po njegovim rečima, u preambuli treba da se poziva na liberalni trgovinski režim, zasnovan na pravilima STO, sporazumu o carini i trgovini GATT i obavezama koje proizilaze iz SSP i CEFTA.

„Dokument treba da podvuče orijentaciju Kosova za slobodnu trgovinu, uz očuvanje slobodne i ravnopravne konkurencije i potrebu zaštite domaće proizvodnje uz očuvanje prava na zaštitne i anti damping mere na osnovu zakonodavstva na snazi i mere reciprociteta u trenutku kada ne funkcioniše nijedan bilateralni ili multilatelarni mehanizam za rešavanje trgovinskih sporova“, ocenio je Rukići u tekstu objavljenom na Fejsbuku.

Prema njegovom mišljenju treći korak treba da bude ukidanje takse od 100 odsto uz usvajanje odluka kojima se obezbeđuje da će ostvarivanje sporazuma CEFTA i izgradnja trgovinskih odnosa sa Srbijom biti u punoj saglasnosti sa dokumentom o Osnovnim principima trgovinske politike.

„Ovaj put obezbeđuje osnov za ukidanje tarife, skreće pažnju svim akterima na barijere koje nam je Srbija postavila, pruža solidno obrazloženje pred međunarodnim partnerima za bilo koju meru reciprociteta, kada se o tome odluči, i obezbeđuje transparentnost za građane i biznise“, tvrdi predsednik Privredne komore Kosova.