Savet za zaštitu ljudskih prava: Sporazum o iznajmljivanju zatvora sa Danskom diskriminatorski i rasistički

Zatvor
Izvor: Ekonomia Online

Savet za zaštitu ljudskih prava i sloboda je u reagovanju saopštio da je sporazum o prebacivanju danskih zatvorenika na Kosovo diskriminatorski i rasistički, prenosi Kljan Kosova.

„Od kada je potpisan sporazum između Danske i Kosova, danske vlasti su imale dovoljno vremena kao i velike materijalne mogućnosti da u Danskoj izgrade zatvor ili adaptiraju objekat u koji bi smestile osuđenike, od kojih niko nije državljanin Danska. Ali cilj je da oni očigledno ne žele da imaju posla sa njima, zato ih predaju Kosovu na 10 godina, uz nadoknadu od 210 miliona evra, što kada se računaju ulaganja ispada da je zanemarljiv iznos“, puše u saopštenju.

Savet je objasnio da će ovim sporazumom najveći gubitnici biti osobe lišena slobode na Kosovu.

„Ovim sporazumom najveći gubitnici će biti lica lišena slobode na Kosovu, koja ni u kom pogledu neće biti tretirana kao zatvorenici uvezeni iz Danske. Dugoročno gledano, Kosovska zatvorska služba će biti neosporni gubitnik, jer će se zbog nenormalnih razlika u tretmanu unutar jedinstvenog pravnog sistema jedne zemlje suočiti sa revoltom lokalnih osuđenika“, ocenjuje Savet.

Navodi se da zatvorenike iz zatvora u Gnjilanu treba smeštati u druge centre, koji održavaju društveno okruženje kroz posete i sastanke sa članovima porodice.

"SKK nema hrabrosti da se suprotstavi ovom sporazumu, jer mogu ostati bez posla, kao da je sada na sceni skup karijerista koji se ne razume u rad Kazneno-popravne službe, pa favorizuju saradnike sa prošlošću. To nije nimalo dobro jer su u velikoj meri oštetili Kazneno-popravnu službu Kosova, koja je, uprkos stalnim političkim intervencijama, bila veoma uspešna, u poređenju sa zemljama regiona. Sada su političke intervencije u radu Kazneno-popravne službe Kosova najveće”, navodi se u saopštenju.

KMDLNj je saopštio da će zatvorenicima koji budu presmešteni, kako se navodi u saopštenju, "nasilno iz Danske" biti povređena ljudska prava.