Šef Misije OEBS pozvao manjine da učestvuju na popisu u Srbiji

Jan Bratu

Šef Misije OEBS u Srbiji Jan Bratu pozvao je sve građane Srbije da učestvuju u predstojećem popisu stanovništva, a u pozivu je posebno naglasio značaj popisa za nacionalne manjine, prenosi portal Bujanovačke.

"Broj pripadnika nacionalne manjine, utvrđen popisom, određuje na primer nivo finansiranja nacionalnih saveta manjina, koji imaju za cilj očuvanje kulturnog identiteta određene zajednice", poručio je Bratu u video poruci.

Šef OEBS u Srbiji naročito se angažovao za učešće Albanaca na predstojećem popisu i krajem maja je sa tim ciljem posetio Bujanovac, o čemu su Bujanovačke pisale.

Tada je obelodanjeno da građanima neće biti potrebna lična dokumenta da bi bili popisani.

"Izjašnjavanje o etničkoj pripadnosti je na dobrovoljnoj osnovi, što je u skladu sa standardima OEBS-a o samoidentifikovanju kao ključnom principu osnovnih ljudskih prava. Kako stoji u Kopenhagenskom dokumentu iz 1990. godine: 'pripadnost nacionalnoj manjini je pitanje ličnog izbora i ne može biti posledica zbog ostvarivanja ovog izbora' ", istakao je Bratu.

Dodao je da kao i kod drugih aspekata popisa stanovništva, podaci o etničkoj pripadnosti ostaju potpuno anonimni, tako da ova izjava u potpunosti zavisi od vaše spremnosti da se samoidentifikujete.

"Ako građani pomognu vlastima da imaju tačnu sliku o stanovništvu, različite usluge za škole, bolnice, vatrogasne jedinice i druge oblasti opšte infrastrukture mogu se bolje isplanirati i prilagoditi potrebama vaših zajednica i vaših opština", rekao je Bratu.

Prema njegovim rečima, popis je veoma važan alat za državu da kreira javne politike i usluge zasnovane na strukturi stanovništva.

"Zato ohrabrujem vaše učešće i saradnju sa popisivačima, kao i sa institucijama koje sprovode ovaj proces", zaključio je šef OEBS-a u Srbiji.

Popis će se sprovoditi od 1. do 31. oktobra, a na njemu će učestvovati i pripadnici albanske nacionalne manjine, za razliku od 2011. godine kada su bojkotovali popis.