Selaković sa članovima Komisije za saradnju sa Uneskom o izazovima, posebno ambicijama Prištine

Selaković sa članovima Komisije za saradnju sa Uneskom
Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković razgovarao je učesnike 11. sednice Komisije Republike Srbije za saradnju sa Uneskom, koje je upoznao sa izazovima sa kojima će se Srbija u predstojećem periodu možda suočiti, posebno kada je reč o ambicijama privremenih institucija samouprave u Prištini u pogledu Uneska, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Selaković je istakao da je za Srbiju uspešna saradnja sa tom organizacijom UN veoma važna iz aspekta zaštite naših državnih i nacionalnih interesa i istakao daa će Ministarstvo nastaviti da pruža punu podršku radu Komisije.

Selaković je kazao i da Unesko ima i sve ozbiljniju ulogu u oblasti zaštite životne sredine, čemu i Srbija pridaje sve više pažnje, i da je kroz rad Komisije potrebno na najbolji način afirmisati taj aspekt saradnje.

Kako je konstatovao Srbija je u proteklom periodu intenzivirala saradnju sa Uneskom, a posebno zadovoljstvo je izrazio zbog izbora ambasadorke Tamare Rastovac Siamašvili za predsedavajućeg Izvršnog saveta Uneska.

Selaković je članovima Komisije, u koju su delegirani predstavnici velikog broja državnih organa i institucija, poželeo da u svakoj prilici u inostranim kontaktima budu ambasadori državnih i nacionalnih interesa.

Komisija Republike Srbije za saradnju sa Uneskom je osnovana odlukom Vlade 2007. kao savetodavno telo, u skladu sa članom VII Ustava Uneska, kojim se predviđa da države članice u osnuju nacionalne komisije za potrebe razvijanja i koordinacije saradnje.
 
Komisija povezuje različite aktere na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou zainteresovane za sprovođenje mandata Uneska, sarađuje sa Sekretarijatom Uneska, Regionalnom kancelarijom u Veneciji i Antena kancelarijom u Sarajevu, koordinira rad više mreža u Republici Srbiji, cirkuliše relevantne informacije i stara se o sprovođenju obaveza Republike Srbije prema Unesku.

Za predsednika Komisije je, odlukom Vlade od 23. aprila 2015. godine, imenovan Goran Milašinović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i direktor referentnog Pesmejker centra Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.