Stanić o kosovskom čvoru: Ako se zahteva da izvadimo sopstveno srce, odgovoriti na jedino dostojan način

Dragan Stanić.jpg
Izvor: Z.Jovanović

Predsednik Matice srpske Dragan Stanić smatra da će kosovski srpsko-albanski čvor zadugo biti i ostati potpuno nerešiv problem međunarodnih političkih odnosa. Kao takav, on je izabran da bude trajno mesto krvarenja Evropske unije, a za kreatore kriznih žarišta širom sveta predstavlja mesto na kojem se može mnogo toga obaviti u tami što ne bi bilo moguće uraditi na svetlu dana, rekao je on za Novosti.

"Oni koji stvaraju najveći broj kriznih žarišta širom sveta su taj problem stvorili. Oni nisu ništa ozbiljnije učinili da se taj problem s vremenom reši, a sada će učiniti sve kako bi se tegobe prelomile preko kičme srpskog naroda i Srbije", kaže Stanić.

Stanić dodaje da takvi kreatori zala širom sveta znaju da je srpska izdaja Kosova i Metohije nemoguća kao trajnije stanje.

"Takva izdaja je moguća samo kao izvestan sticaj bednih okolnosti sa isto tako bednim protagonistima. Ali već posle ponovnog privođenja k svesti, odmah po projektovanoj izdaji Kosova, ukazala bi se puna dramatičnost i neodrživost takvog izdajničkog čina i problem bi se produžio sa istom napetošću i apsurdnošću sa kojom je i do tada postojao", rekao je on.

Problem kosovskog čvora, kako ističe, zamišljen je kao balkanski i evropski tamni vilajet, a pod zadatim okolnostima bi se mogao rešiti isključivo samoubistvom čitavog srpskog naroda. 

"Ukoliko se od Srba zahteva da izvade sopstveno srce i da ga isporuče proizvođačima kriznih žarišta, onda bi se takvim zahtevima moralo odgovoriti na jedino dostojan način, onako kako je svojevremeno to učinio Sveti novomučenik Vukašin iz Klepaca: `Samo ti, dijete, radi svoj posao. Ti radi svoj a mi treba da radimo svoj. I ima se šta uraditi", rekao je Stanić.