Suniog u pismu Konjufci: Konsultujte Venecijansku komisiju u vezi sa Zakonom o Tužilačkom savetu

Suniog i Konjufca
Izvor: Reporteri

Šef kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomaš Suniog uputio je pismo predsedniku parlamenta Gljauku Konjufci o Nacrtu zakona o Tužilačkom saveu, u kojem ga je podstakao da konsultuje Venecijansku komisiju i obezbedi da njene preporuke budu na odgovarajući način ugrađene u finalizovani Nacrt zakona, prenosi Reporteri.

Suniog je istakao da je za EU ključno da se takve reforme osmisle i sprovode u skladu sa najboljim evropskim standardima.

"Iz tog razloga, bili smo zadovoljni odlukom ministra pravde da dva puta konsultuje Venecijansku komisiju o prethodnoj verziji nacrta zakona i spremnošću vlasti, uključujući i skupštinu, da se pozabave preporukama Venecijanske komisije, kako se ističe u mišljenjima iz decembra 2021. i marta 2022. godine" naveo je Suniog u pismu.

Piše i da s obzirom da će Nacrt zakona o Tužilačkom savetu, koji je nedavno usvojila vlada, biti upućen Skupštini Kosova, želeo da podeli neke od ključnih preporuka koje je Evropska unija dosledno davala od početka te važne pravne inicijative.

"Prvo, pozdravljamo reforme koje doprinose jačanju vladavine prava, uključujući povećanje efikasnosti, integriteta i profesionalizma relevantnih institucija. Za EU je ključno da se ovakve reforme osmisle i sprovode u skladu sa najboljim evropskim standardima. Iz tog razloga, bili smo zadovoljni odlukom ministra pravde da dva puta konsultuje Venecijansku komisiju o prethodnoj verziji nacrta zakona i spremnošću vlasti, uključujući i Skupštinu Kosova, da se pozabave preporukama Venecijanske komisije. kao što su istaknuti u svojim mišljenjima datim u decembru 2021. i martu 2022. za ovaj nacrt zakona”, kaže se u pismu Sunioga.

Dodaje da, imajući u vidu značaj ove inicijative i činjenicu da Nacrt zakona uključuje nove odredbe koje Venecijanska komisija nije prethodno procenjivala, snažno ohrabruje Konjufcu da konsultuje Komisiju i obezbedi da njene preporuke budu uključene u konačnoj verziji Nacrta.

"Važno je osigurati da proces finalizacije i usvajanja ovog Nacrta bude inkluzivan i da postoji konsenzus u vezi sa tako važnom reformom. Spremni smo da radimo sa skupštinom na ovoj inicijativi i mi ćemo vam dati tehničke komentare na tekst Nacrta zakona, nakon procesa razmatranja unutar Skupštine i njenih organa”, zaključuje se u pismu.