Todić: Mesec dana čekamo Kfor da reaguje zbog prekopanih puteva na severu

Zoran Todić
Izvor: Kosovo Online

Predsednik Opštine Leposavić Zoran Todić kaže za Kosovo onlajn da Kosovska policija nije konsultovala Kfor kada je 24. februara prekopala puteve u opštinama Leposavić i Zubin Potok. Reč je o akciji koju je Kosovska policija sprovela govoreći da sprečava nelegalno krijumčarenje, a u nekoliko sela su putevi koji ih povezuju sa centralnom Srbijom skroz raskopani. Meštanima je onemogućen ili značajno otežan pristup njivama, kućama koje imaju u okolini, čak i odlazak kod lekara.

Todić naglašava da su predstavnici Misije Kfor obećali da će rešiti ovaj problem pre mesec dana, a da je zbog prekopanih puteva komunalnim službama onemogućen pristup do izvora vode sa kojeg se snabdeva ceo Leposavić.

"Imali smo sastanak 25. marta sa komandantom Kfor general majorom Kajarijem i na sastanku je bio prisutan i pukovnik Samulski, komandant regionalne komande Istok koji dolazi iz sastava američkog sastava Kfora.

Na tom sastanku se razgovaralo o problemu prokopanih puteva i organizacije odlaska srpskog stanovništva na glasanje u opštine u Srbiji. U razgovoru smo mogli da čujemo da niko iz policije u Prištini nije konsultovao jedinice Kfora oko preduzimanja akcije prekopavanja puteva kako u našoj tako i na teritoriji Zubin Potok", kaže Todić.

Napominje da, u skladu sa Rezolucijom 1244, misija Kfor radi i na osnovu vojno-tehničkog sporazuma koji do danas nije menjan.

Todić podseća da je u skladu sa tim Kfor jedini zaduženi za  kontrolu i nadgledanje administrativne linije.

"Zato smo i tražili od njih da preduzmu određene korake i put vratili u pređašnje stanje kako bismo  stvorili normalne  uslove za život ljudi kakvi su bili pre 24 februara", naglašava naš sagovornik.

Dodaje da su na tom sastanku obavešteni da su se predstavnici Misije više puta sastajali sa ljudima iz MUP, sa ljudima iz KPS i upozorili su ih da su na jednoj tački u selu Košutica-Tusniće ušli dublje na teritoriju centralne Srbije.

"Upoznali smo komandante da ljudi na ovim prostorima žive vekovima, posebno u selu Stanuloviće koje pripada opštini Brus, ali njegovi meštani su vezani za opštinu Leposavić jer su im bliže i škola, dom zdravlja i sve druge institucije. Ti ljudi imaju imanja i sa ove i sa one strane administrativne linije koja obrađuju i od kojih žive", kaže naš sagovornik.

Komandanti Kfora su na tim sastancima, kako kaže Todić, rekli da su u nekoliko navrata tražili od KPS da sanira ove puteve, ali su uvek nailazili na neke izgovore. Poručili su da, ukoliko policija ne sanira put, oni će da preduzme akcije da puteve vrate u porvobitno stanje.

"Ja sam njima dostavio i pisma koja su tražili kao zvaničan dokument opštine, u kojima sam naveo da ljudi traže od nas da rešimo problem i da je naša obaveza da brinemo o građanima. Pisma su im predata uz napomenu da deluju u skladu sa Rezolucijom 1244 i mandatom koji imaju", dodaje predsednik Opštine Leposavić.

Napominje da je od tog sastanka prošlo mesec dana, a da i dalje nemaju nikakvu povratnu informaciju od ljudi iz Kfora.

Todić kaže da je ovu akciju je sprovela direkcija policije iz Prištine bez konsultacije sa lokalnim policijskim službama regiona Sever. Od tada do danas, puna dva meseca, na tačkama gde su putevi prokopani se nalaze jedinice pogranične službe.

Vremenom je, dodaje, došlo do negodovanja meštana sela koja se nalaze u zoni gde je put prokopan i oni su od Opštine tražili pojašnjenje i zahtevali da se to vrati u prvobitno stanje.

"U razgovoru sa komandirom Miladinovićem rekli smo da je ovo jedan nerazuman potez i tražili smo da stanje puteva vrate onako kako je bilo pre kopanja. Međutim, nakon mesec dana od tih sastanaka sa meštanima videli smo da to možda ima i drugu svrhu i to prevazilazi naše nadležnosti i nismo u mogućnosti da preduzimamo bilokakve radnje", kazao je naš sagovornik.

Naglašava da je gorući problem to što stanovnici opštine Leposavić koriste vodu za piće sa vodozahvata iz Trešnjičke reke koji se nalazi iza sela Stanuloviće pa su radnici JKP onemogućeni da redovno odlaze na katažu na vodozahvat, da vrše kontrolu jer su potrebe za obilaskom svakodnevne.

"Snalaze se tako što odu do prekopanog puta, tu ostave svoja vozila pa onda peške nekoliko kilometara idu kroz šumu da bi došli do kataže", kaže Todić.

Dodaje da su zahtevali da se ovaj putni pravac u što skorije vreme sanira i vrati u prvobitno stanje i da se omogući normalno kretanje a policija je svakako prisutna tu pa neka vrši kontrolu. I opštini je, kako kaže, u interesu da se sprovodi  borbao protiv nelegalnih radnji.

Put koji vodi prema Novom Pazaru, takođe vekovima koriste ljudi ovog kraja, jer im je mnogo bliže da njime stignu do Raške a koriste ga i Srbi i Bošnjaci i tako je bilo oduvek. Onis sada takođe ne mogu da dođu do svojih imanja.