Uprkos pandemiji, građani Kosova uštedeli više od 400 miliona evra

novac
Izvor: Zeri

Uprkos finansijskim poteškoćama koje je donela pandemija kovid-19, građani Kosova i preduzeća uštedeli su više od 400 miliona evra za prvih 11 meseci prethodne godine, piše Reporteri.

Podaci Centralne banke Kosova o novim kreditima, do novembra 2020. godine, pokazuju da je ušteđeno oko 86 miliona evra manje u odnosu na isti period 2019. godine.

U novembru je ušteđeno je 47 miliona evra, dok je godinu dana ranije ta vrednost iznosila 30,3 miliona evra.

Prema podacima CBK, do novembra 2020. godine ušteđeno je 411,4 miliona evra, dok je 2019. godine  to bilo 497,3 miliona evra.

Veće uštede ostvaruju domaćinstva u poređenju sa preduzećima.

"Stanje ukupnih depozita u septembru 2020. godine zabeležilo je godišnji porast od 8,6 odsto, što je polovina stope rasta u odnosu na isti period prošle godine od 16,4 odsto. Na ovaj znatno sporiji rast depozita u poređenju sa prethodnim periodom uticalo je najveće učešće depozita stanovništva, a zatim nefinansijskih i finansijskih korporacija, što je takođe označilo usporavanje rasta", navodi se u izveštaju "Kvartalna procena finansijskog sistema, treći kvartal 2020. godine".

Centralna banka Kosova kaže da su domaćinstva uštedela 284,3 miliona evra, dok je 127,1 milion evra od kompanija ili nefinansijskih korporacija.

Što se tiče vrste depozita, većina njih su prenosivi depoziti, zatim štedni i oročeni depoziti.

U ukupnim novim depozitima, tokom karantinskih meseci dolazi do smanjenja štednje. Za tri meseca, odnosno od marta 2020. do maja 2020. godine, ušteđeno je 62 miliona evra.

U prvih šest meseci 2020. godine ukupna vrednost štednje dostigla je 177,7 miliona evra, dok je za drugih pet meseci ta vrednost dostigla 233,7 miliona evra, prenosi Telegrafi.

U domaćinstvima je najveća vrednost štednje postignuta u avgustu, u iznosu od 45,6 miliona evra, dok je najniža vrednost bila u aprilu sa 12,2 miliona evra.

Poslovno gledano, najviše su uštedeli u julu i iznosili su 27,5 miliona evra, dok je najmanja vrednost štednje bila u maju sa 3,3 miliona evra.

Oročeni depoziti imaju više uštede u periodu od šest meseci, odnosno do godinu dana, odnosno ukupno 209,4 miliona evra.

Takođe, tokom ovog perioda došlo je do povećanja doznaka iz dijaspore na Kosovo. Od novembra 2020. dijaspora je poslala 883,3 miliona evra, ili 104,2 miliona evra više.

U pogledu doznaka dijaspore po zemljama, Nemačka je zemlja iz koje se najviše novca šalje na Kosovo.

U trećem kvartalu 2020. godine je 40,8 odsto doznaka dolazilo iz Nemačke, zatim Švajcarske sa 24,4 odsto i Sjedinjenih Država 6,2 odsto.

Za ovaj period porast doznaka je 18,1 odsto u odnosu na 2019. godinu.