Vitošević: Univerzitet obavlja obrazovnu i naučnu funkciju, ali i društvenu ulogu primerenu vanrednoj situaciji

Rektor PU prof. dr Zdravko Vitošević
Izvor: © Kosovo Online

U uslovima vanrednog stanja Univerzitet u Prištini sa privremeni sedištem u Kosovskoj Mitrovici radi redovno, kvalitetno, svakodnevno unapređujući tehničke mogućnosti, a u cilju ostvarivanja obrazovnih i naučnih ciljeva studijskih programa, naveo je u saopštenju rektor Zdravko Vitošević.

On je dodao da se u ovim uslovima nastava izvodi u potpuno drukčijem okruženju – elektronski i na daljinu (online) na različitim tehnološkim platformama i prema utvrđenom rasporedu.

„To čine svi fakulteti našeg univerziteta u skladu sa prirodom svojih studija i tehničkim mogućnostima, što je vidljivo i na sajtovima fakulteta. O održavanju nastave dekani fakulteta redovno, svakog petka, pismeno izveštavaju rektora Univeriziteta a o održavanju nastave redovno se obaveštavaju i nadležni državni organi Republike Srbije, resorno ministarstvo, Кonferencija univerziteta Srbije (КONUS), Кancelarija za Кosovo i Metohiju, regionalni krizni štabovi“, naveo je Vitošević.

Dodao je da se sa izvođenjem nastave realizuju predispitne obaveze studenata, pripremediplomskih i master radova, kao i doktorskih disertacija,a nastavnici održavaju redovne konsultacije i komunikaciju sa studentima kako bi se sve ove aktvnosti uspešno realizovale.

„Ovih dana treba da krene i aprilski ispitni rok. Međutim, mi ispite, po zakonu, ne možemo obaviti na daljinu. Zato  ćemo ovaj ispitni rok realizovati tek kada se ukine vanredno stanje i stvore bezbedni uslovi za rad.Otome ćemo blagovremeno obavestiti naše studente i nastavnike“ , istakao je rektor.

Prema njegovim rečima, osim nastave, na univerzitetu se ovih dana odvija i niz drugih aktivnosti. Na fakultetima se uveliko priprema dokumentacija za reakreditaciju i akreditaciju novih studijskih programa, uključujući i programe učenja na daljinu; vrše se pripreme za učešće u javnom pozivu Fonda za nauku za naučni program Ideje; obavljaju se aktivnosti na tekućim međunarodnim, nacionalnim i drugim naučnim projektima; održavaju se kontakti sa našim partnerima u zemlji i inostranstvu i vrše se pripreme za obeležavanje 50. godina rada univerziteta.

„Posebna pažnja se posvećuje pripremama za upis studenata na fakultetima našeg univeziteta. U ovim uslovima komunikaciju sa maturantima i srednjim školama na Кosovu i Metohiji održavamo elektronski i na taj način ih informišemo o našim studijskim programima i uslovima studiranja. U tom cilju, prvom prilikom, kada se uslovi stvore za to, krenućemo i u obilazak srednjih škola i učestvovati nasajmu obrazovanja u Gračanici kao što smo to činili i prethodnih godina.S druge strane, maturanti se mogu informisati o našim fakultetima i studijskim programimana sajtovima fakulteta, koji se redovno ažuriraju“, naveo je Vitošević.

Osim rada na Univerzitetu, u situaciji borbe protiv pandemije koronavirusa neposredno su angažovani i u tome, prevashodno, profesori medicinskog fakulteta,koji svakodnevno rade na prevenciji i lečenju obolelih, naročito na klinikama u Кosovskoj Mitrovici i u Gračanici i Pokrajinskom Zavodu za javno zdravlje u Кosovskoj Mitrovici.

„Naši studenti, preko studentskih parlamenata svojih fakulteta, a u koordinaciji sa studentom prorektorom i predsednikom studentskog parlamenta univerziteta od prvog dana vanrednog stanja, svakodnevno rade u volonterskim timovima za pomoć starim i obolelim osobama u dostavljanju hrane i lekova. Takođe, ne mali broj naših studenata i profesora angažovano je u centrima za vanredne situacije u lokalnim zajednicama.

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici i ovom prilikom obavlja maksimalno svoju obrazovnu i naučnu funkciju, ali i društvenu ulogu primerenu ovoj situaciji. Mi nastojimo da i ovom prilikom, kao i u bezbroj  prethodnih i teških situacija, budemo uz svoje studente, svoj narod i svoju državu“, napisao je u saopštenju rektor Zdravko Vitošević.