Vlada Srbije utvrdila Predlog zakona o upotrebi jezika i zaštiti ćirilice

azbuka-cirilica
Izvor: Mondo

Vlada Srbije usvojila je danas, na predlog Ministarstva kulture i informisanja, Predlog zakona o upotrebi jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, koji uređuje upotrebu srpskog jezika i mere za zaštitu ćiriličkog pisma kao matičnog pisma, prenosi Tanjug. 

Tim predlogom zakona, koji je upućen Skupštini Srbije na usvajanje, definisano je ustanovljavanje dodatnih mera čiji je cilj negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kao i kulturnih i tradicionalnih vrednosti, i šira upotreba ovog pisma u javnom životu, s obzirom na njegov istorijski, kulturni i identitetski značaj.

Kako je saopšteno, predlog zakona predviđa obavezujuće i stimulativne mere za zaštitu ćiriličkog pisma.

Obavezujuće mere šire krug subjekata koji su u obavezi da koriste ćiriličko pismo i po ovom zakonu to bi bili svi subjekti koji posluju ili obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala.

Obaveza upotrebe ćiriličkog pisma već je predviđena Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama za državne, pokrajinske i lokalne organe vlasti, javna preduzeća i javne službe.

Predlog zakona propisuje i mere stimulativne prirode koje su prvenstveno usmerene na privatni sektor, kao i na sredstva javnog informisanja u privatnom vlasništvu, s obzirom na njihov značaj u javnom životu, i odnose se na mogućnost ustanovljavanja poreskih i drugih administrativnih olakšica za subjekte u privatnom sektoru koji se odluče da u svom radu i poslovanju koriste ćiriličko pismo.

Predviđeno i da kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava moraju imati logo ispisan na ćiriličkom pismu, a u skladu sa propisima prema kojima se organizuju.

Predloženim zakonom predviđeno je osnivanje posebnog Saveta vlade za srpski jezik, koji će sa stručnog stanovišta pratiti i analizirati stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenja mera radi zaštite i očuvanja ćiriličkog pisma, kao matičnog pisma i predlagati preporuke, predloge i mere za unapređenje stanja.

Ja
02. Septembar 2021.
To je dobro treba da se cuva cirilica !!!