Za prva četiri meseca ove godine 91 lekar napustio Kosovo 

Lekari
Izvor: Reporteri

Povećava se broj lekara koji napuštaju Kosovo, piše Ekonomia onlajn. 

Samo tokom prva četiri meseca ove godine 91 lekar je zatražio stručna uverenja koja su potrebna za sklapanje ugovora u zemljama van Kosova.

Ove brojke je potvrdio predsednik Komore lekara Kosova Pleurat Sejdiu. 

"Tokom ova četiri meseca, 91 lekar je zatražio etičko-stručne sertifikate, dokumenta koja su im potrebna za ugovore sa zdravstvenim ustanovama u Nemačkoj, ali i u svim zemljama EU. Od ovog broja, neki su tek otišli, neki su u završnoj fazi viza, neki u fazi pregovora za odlazak. Ukupno 91 lekar je popunio dokumenta za odlazak, ili je otišao", rekao je Sejdiu. 

Prema njegovim rečima, vizna liberalizacija za Kosovo će uticati na povećanje broja lekara koji će napustiti Kosovo. 

"Što se tiče vizne liberalizacije, očekujemo značajno povećanje broja lekara koji će napustiti Kosovo. Uvek govorim o mladim kolegama, koji će mnogo lakše kontaktirati poslodavce i da to ubrzava procedure, istovremeno, i olakšava. Ako pratimo trend odlaska lekara, očekujemo da će ove godine, do kraja, otići između 250 i 270 doktora", rekao je on.
 
Sejdiu kaže da su lekari koji svakodnevno odlaze sa Kosova uglavnom mladi specijalisti i nezaposleni.