Za samo četiri meseca 2021. na Kosovu prijavljeno 600 slučajeva nasilja u porodici

Ferdi Kamberi
Izvor: Ekonomia Online

Od januara do kraja aprila ove godine Kosovskoj policiji prijavljeno je 600 slučajeva nasilja u porodici, a samo u aprilu je bilo 206 slučajeva, piše Ekonomija onlajn.

"U januaru bilo 169 slučajeva, u februaru 148, martu 168 i u aprilu 206 slučajeva. Ukupno broj prijavljenih slučaja nasilja u porodici u 2020. godini je 2.069, što e u poređenju sa prethodnim godinama mnogo više“, navode iz policije za Ekonomija onlajn.

Sociolog Ferdi Kamberi kaže da porodično nasilje utiče na ličnost dece koja odrastaju u takvom okruženju, a posledice se emituju kasnije kao društveni problem, ukoliko se ne preduzmu preventivne mere.

"Nesumnjivo je da je ovaj fenomen zabrinjavajući ne samo za nas kao zajednicu sociologa, već i za društvo uopšte, jer će se društvo koje raste i razvija nasiljem nesumnjivo naći u teškoj situaciji“, rekao je Kamberi.

Prema njegovim rečima faktori koji utiču na porast nasilja u porodici su: socijalno-ekonomski faktor, upotreba alkohola, opojnih droga i razni sporovi koji dovode do konfliktnih situacija, a neadekvatno rešavanje konflikta u porodici posledično proizvodi nasilje u različitim oblicima i načinima.

Kamberi naglašava značaj institucija u suzbijanju porodičnog nasilja.

"Vidi se napredak u radu institucija u javnim politikama vezanim za sprečavanje nasilja, ali i dalje postoji potreba za uključivanjem, jer patnja kao socijalni fenomen nije samo individualno pitanje već kolektivno i u tom segmentu nasilje prvo pojavljuje kao društveni fenomen, a zatim dolazi do povećanja ili jačanja kapaciteta u centrima za socijalni rad“, rekao je Kamberi za Ekonomija onlajn.

Psiholog Ron Kastrati, takođe upozorava da je porodično nasilje uzelo maha.

"Nasilje u porodici je uslovljeno nizom problema i faktora, i direktno utiče na kršenje fizičkog integriteta, socijalnog, ekonomskog i psihološkog blagostanja, koji potom destabilizuju stanje u društvu i javno zdravlje“, rekao je Kastrati.

Istakao je da institucije treba da se usredsrede na sprečavanje nasilja i stvaranje stabilnosti u društvu, jer su posledice nesagledive.