Zajednička vežba Kfora, Kosovske policije i Euleksa

vežba
Izvor: KFOR

Operacija koju je predvodio Kfor, u partnerstvu sa policijom Kosova i Euleksom, izvela je integrisanu vežbu bezbednosti kako bi obučila više od 300 učesnika u oblasti kontrole suzbijanja nereda.

Iz Kfora su na Tviteru  naveli da se operacija zove „Ujedinjeni odgovor“ i da će biti u oblasti kontrole gužve i nereda.

Vežba se odvijala u bazi KBS-a u Đakovici, a trupe su uvežbavane u primeni  pristupa bezbednosti na tri nivoa, koji policiju Kosova predviđa kao prvu u lancu odgovornosti, uz podršku Euleks-a i,Kfor-a  kao trećeg nivoa odgovora. 

Kfor komponenta u vežbi  bile su trupe iz jedanaest država, sastavljene od svih jedinica raspoređenih na Kosovu, navedeno je u saopštenju.

Ovonedeljna vežba bila je deo kontinuirane posvećenosti Kfor obuci svojih kombinovanih snaga za rešavanje bilo koje situacije koja bi se mogla pojaviti, u bliskoj saradnji sa svojim bezbednosnim partnerima. Vežbu je na realističan način osmislila Kfor-ova Regionalna komanda Istok pod vođstvom SAD-a kako bi obučila sve aktere za zajednički i koordinisan rad na deeskalaciji napete situacije i uspostavljanju reda.

Vežba “Ujedinjeni odgovor” odslikava prisustvo Kfora-a na Kosovu, multinacionalnu posvećenost obezbeđivanju sigurnog i bezbednog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice na Kosovu, u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 iz 1999.

Komandant Kfor General-major Mikele Risi, istakao je važnost obuke za održavanje misije koju predvodi NATO. „Obukom osiguravamo svoju spremnost i upravo iz te spremnosti crpimo svoj kredibilitet. Naša bezbednosna misija zahteva da Kfor bude uverljivo sredstvo odvraćanja “, rekao je on.