Zdravstveni sistem Kosova ove godine napustilo 56 lekara specijalista

Klinički centar Kosova
Izvor: Gazetablic

Zdravstveni sistem Kosova u poslednje tri godine napustilo je 85 lekara specijalista a od januara do novembra ove godine 56 specijalista, prenosi Gazeta blic.

Prošle godine je otišlo 26 specijalista različitih profila a u 2020. samo njih troje.

Prema podacima Lekarske komore, odlazak zdravstvenih radnika iz javnog u privatni sektor događa se iz više razloga, malih plata, teških uslova za rad i obaveze lekara kao nikada do sada da kažu pacijentu da sami kupe terapiju, bez ikakve zvanične potvrde Vlade, Ministarstva zdravlja ili rukovodstva Kliničkog centra.

Prema rečima predsednika Lekarske komore Pljeurata Sejdiua, trenutna situacija u javnom sektoru je slična onoj iz posleratnih godina, ali očekuje da će naredna godina biti godina stabilizacije.