Abraši: Budžet Ministarstva za infrastrukturu nije dovoljan za sve zahteve opština

Demokratski Savez Kosova spremna je da da svoje glasove u Skupštini za izbor predsednika, ali unapred mora da postoji dogovor između parlamentarnih političkih partija.Da bi postigli dogovor, svi moraju da sede zajedno za stolom, rekao je u intervjuu za Ekonomia Online, član rukovodstva LDK, Arban Abrashi.
Izvor: Ekonimia online

Budžet Ministarstva za infrastrukturu nije dovoljan da zadovolji zahteve opština na Kosovu, rekao je ministar Arban Abraši u intervjuu za Ekonomiju Onlajn.

"Uprkos pandemiji učinili smo nemoguće i obezbedili potrebna sredstva tako da kompanije sa kojima Ministarstvo ugovara imaju neophodna finansijska sredstva da obezbede potrebne zalihe za održavanje puteva tokom zimske sezone“, rekao je on.

Abraši je naglasio da su u stalnim konsultacijama sa Ministarstvom poljoprivrede u vezi sa projektom koji se odnosi na sadnju ukrasnog drveća uz nacionalne puteve i autoputeve. Rekao je da su već započeli sadnju ukrasnog drveća na autoputu "Ibrahim Rugova".

"To je mali projekat, ali sa velikom težinom kako za životnu sredinu, tako i za održavanje puteva. Stoga smo, uz konsultacije sa stručnjacima, odlučili da sa Ministarstvom poljoprivrede izradimo test projekat za započinjanje sadnje ukrasnog i drugog drveća duž nacionalnih puteva i autoputeva“, naveo je on.

Abraši je rekao da nisu zadovoljni budžetom, jer zahtevi opština iznose stotine miliona evra.

"Nismo zadovoljni budžetom. Da, zahtevi su zaista veliki. Samo zahtevi opština prelaze nekoliko stotina miliona evra, i nemoguće je podržati sve zbog ograničenog budžeta“, rekao je Abraši.