Bajra: Kosovo najviše robe uvozi iz Srbije, odluka o blokada robe štetna za građane

Ujkan Bajra
Izvor: Klan Kosova

Profesor ekonomije Ujkan Bajra kaže da odluka o blokadi uvoza srpske robe ekonomski može biti štetna za Kosovo zbog brojnih efekata koji mogu direktno uticati na džep građana, prenosi Gazeta ekspres.

Bajra je rekao da svaku odluku koju donese Vlada, a koja utiče na interese građana treba dobro analizirati, jer brze odluke mogu dovesti u pitanje živote građana i prikazati Kosovo kao neozbiljno u pogledu međunarodnih sporazuma.

Na osnovu podataka u prvih pet meseci 2023. godine, izvoz robe sa Kosova u članice CEFTA sporazuma iznosio je 340 miliona a od toga 126 miliona je izvoz u Severnu Makedoniju, Albaniju, Srbiju i Crnu Goru.

Dok, od ukupno 2,2 milijarde uvoza robe, učešće uvoza iz članica CEFTA na Kosovu iznosi oko 314 miliona gde je Srbija predstavlja najvećeg izvoznika na tržište Kosova, sa oko 37 odsto. Zatim sledi Albanija sa oko 33 odsto i Severna Makedonija sa oko 24 odsto.

"Mi danas kao vlada možemo da donesemo odluku ali da li to ide u korist privredi, verujem da ne. CEFTA, ili sporazum o slobodnoj trgovini, ostaje politički instrument čiji su efekti počeli da blede usled članstva Kosova u drugim međunarodnim mehanizmima. Sada, nakon ovih članstva, kosovski proizvodi imaju zaslužnije mesto na evropskim tržištima“, kaže Bajra.

Sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA, od njegovog potpisivanja 2005. godine, imao je za cilj stvaranje tržišta od 20 miliona stanovnika, a interes Kosova je bio da učestvuje sa svojim proizvodima na ovom tržištu.