CEFTA: Od danas nova pravila o preferencijalnom poreklu robe

cefta
Izvor: Danas

Članice CEFTA od danas počinju primenu prelaznih pravila o preferencijalnom poreklu robe, saopšteno je iz CEFTA uz objašnjenje da su pravila fleksibilnija i da će pomoći smanjenju administrativnog opterećenja, pojednostaviti trgovinu i omogućiti kompanijama da postanu konkurentnije na drugim tržištima, prenosi RTV.

Direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić je izjavio da će primenom revidiranih, fleksibilnijih i modernijih pravila, zemlje moći da povećaju svoju izvoznu konkurentnost.

"Prelazna pravila o poreklu robe pojednostavljuju sistem kao i utvrđivanje porekla robe i dodatno olakšavaju trgovinu u CEFTA i sa EU“, naglasio je on.

Ovaj korak, navode iz CEFTA, preduzima se da bi se olakšala trgovina, a fokusira se na smanjenje administrativne birokratije i povećanje obima trgovine.

Nova pravila predviđaju nekoliko pojednostavljenja kao što su fleksibilnija i jednostavnija pravila proizvoda, fleksibilnija pravila tolerancije, povećanje udela nepreferencijalnih materijala u gotovim proizvodima od 10 do 15 odsto na osnovu neto mase za poljoprivredne proizvode, dok je za industrijske proizvode, osim tekstila, postavljena tolerancija na 15 odsto materijala bez porekla na osnovu cene franko fabrika finalnog proizvoda.

EUR.1 ili deklaracija o poreklu će važiti kao jedinstvena vrsta dokaza o poreklu i njen rok važenja je produžen sa četiri na 10 meseci.

Predviđene su i opcije dogovora o primeni sistema registrovanih izvoznika i dogovora o korišćenju dokaza o poreklu koji se izdaje i dostavlja elektronskim putem.