Fejzulahu: Efekti sporazuma o energetici videće se nakon obračuna i plaćanja

Imer Fejzulahu
Izvor: Koha ditore

Predsednik odbora Regulatorne kancelarije za energetiku (ERO) Imer Fejzulahu izjavio je da implementacija sporazuma o energetici na severu neće biti laka. Nakon licenciranja "Elektrosevera", građani na severu, imaće mogućnost da biraju svog snabdevača energijom, prenosi Koha.

Fejzulahu smatra da bi primena ovog sporazuma imala pozitivne efekte. Prema njegovim rečima, pored plaćanja usluga, bile bi deblokirane dve interkonektivne linije između Srbije i Kosova, što bi značilo veći prihod KOSTT-a, ali i smanjilo potražnju za energentima na severu, koja je značajno porasla prošle godine, kao rezultat proizvodnje kriptovaluta.

RUE je ispunio svoju obavezu iz Briselskog sporazuma da licencira "Elektrosever", ali Fejzulahu kaže da će se efekti ovog sporazuma videti nakon početka obračuna i plaćanja.

"Ovaj sporazum još nije počeo da se primenjuje, kao što znate ovaj sporazum je postignut 2013. godine. Kao što znate prošle nedelje smo izdali licencu za 'Elektrosever' na osnovu aplikacije koju su tražili 2020. godine, ali još uvek nismo videli konkretne korake implementacije u odnosu na potrošače", naveo je Fejzulahu.

Licenciranjem "Elektrosevera", građani na severu sada imaju mogućnost da biraju svog snabdevača električnom energijom, između srpske kompanije i KESCO-a.

"Od sada se nadamo da će se ove tarife sprovoditi u onim opštinama o kojima razgovaramo, tako da potrošači neće imati diskriminaciju u odnosu na ovaj ili onaj deo, te opštine ili ove opštine Kosova. Važno je naglasiti da je za te četiri opštine licenciran još jedan snabdevač koji je u skladu sa Briselskim sporazumom, koji imaju pravo izbora da te građane tog dela snabdevaju preko tarifa ovog snabdevača. Oni imaju izbor, ali ne i obavezu za sve potrošače koji žele da budu snabdeveni cenama koje nudi ovaj dobavljač", rekao je Fejzulahu.

Predsednik UO RUE je rekao da kompanija "Elekrosever" ima pravo da kupuje energiju bilo gde, pa i u Srbiji, u zavisnosti od najjeftinije cene.

Fejzulahu očekuje da će energetskim sporazumom biti otključana dva interkonektivna dalekovoda između Kosova i Srbije, što bi značilo veći prihod za KOSTT.

"Trenutno je Srbija blokirala interkonektivne dalekovode između Kosova i Srbije, nakon sprovođenja sporazuma nadamo se da će početi deblokada ova dva voda, što će omogućiti KOSTT-u dodatni prihod od dodele ili prodaje kapacitete na tržištu ove dve linije, pored pogodnosti koje ćemo imati da potrošači počnu da plaćaju račune za struju, imaćemo i dodatnu korist jer ćemo imati prihode od dodele kapaciteta u ovom slučaju KOSTT cobezbediti dodatni prihod od dodele kapaciteta dve interkonektivne linije između Srbije i Kosova", naveo je on.