Grdžaljiu: Kosovo se suočava sa stagflacijom, istovremenom inflacijom i stagnacijom

Safet Grdžaljiu
Izvor: Kosovo Online

Ekonomista Safet Grdžaljiu kazao je da se Evropa, kao i Kosovo, suočava sa stagflacijom, izazovom koji je teži od inflacije, i da je zabrinjavajuće što evropske ekonomije imaju porast cena osnovnih proizvoda, prenosi Ekonomija onlajn.

"Čak i najrazvijenije zemlje su pogođene i inflacijom i ekonomskom stagnacijom, što najbolje dokazuje da je stagflacija realnost koja dominira u Evropi i koja se direktno prenosi na druge zemlje. Ovo govorim zbog činjenice da EU ima zaista veoma zabrinjavajuću stopu inflacije. Ako takve privrede ove godine ili na kraju godine uspeju da imaju inflaciju od 5,6 odsto i da imaju povećanje osnovnih proizvoda sa 3,5 na 4 odsto, verujem da je to veoma zabrinjavajući pokazatelj", rekao je Grdžaljiu.

Grdžaljiu je dodao da je, uprkos činjenici da se promoviše ekonomski rast i da se broj zaposlenih povećava, stagflacija je zahvatila i Kosovo.

Kako je istakao, do ekonomskog oporavka ne može doći ako se kratkoročno pomažu građani i privreda, već mora da postoji dugoročna vizija.

"Ne može biti ekonomskog oporavka ako se misli samo na socijalni aspekt, pa se čini da tome prethodi javno-privatni dijalog. Zato je vreme da budemo aktivni, da politička agenda da bude odlučujuća za kosovsku stvarnost. Paralelno sa socijalnim aspektom se pomoći građanima i privredi, moramo imati srednjoročnu, kratkoročnu i dugoročnu viziju kakva će biti ekonomska održivost. Ovome mora da prethodi javno-privatni dijalog", rekao je Grdžaljiu.

Grdžaljiu je apelovao na institucije da budu aktivne u pogledu ekonomske agende, a ne političke agende.

"Distancom i bahatošću se ne radi na otklanjanju negativnih efekata stagflacije. Smatram da ne treba pristupati ekonomskim procesima i uzimati evropske modele, već ih treba kombinovati kako bi Kosovo imalo svoj model koji će generisati višedimenzionalne efekte u ekonomskom smislu. Treba da budemo aktivni, a ne da politička agenda bude odlučujuća za kosovsku realnost", izjavio je Grdžajliu.