Guverner CBK sa predsednicima privrednih komora o merama nakon prestanka pandemije

Centralna banka Kosova
Izvor: Klan Kosova

Guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti primio je čelnike Američke privredne komore na Kosovu Ariana Zeku i Privredne komore Kosova Berata Rukićija, a tokom sastanka razmenjene su ideje o programu oporavka, potrebama i prioritetima preduzeća na Kosovu, nakon prestanka pandemije kovid-19, prenosi Kljan Kosova.

Mehmeti je rekao da će nakon okončanja pandemije i uklanjanja restriktivnih mera, ekonomski oporavak zavisiti od ekonomskih mera preduzetih tokom i posle krize izazvane koronavirusom.

On je govorio o merama koje treba sprovesti u podršci domaćinstvima i mikro, malim i srednjim preduzećima, naglašavajući ulogu Kosovskog fonda za garantovanje kredita u olakšavanju pristupa finansijama.

Ukazao je da Kosovo ima nizak nivo javnog duga u odnosu na BDP, "što omogućava fleksibilnost u pogledu paketa za oporavak".

Zeka i Rukići, dodaje se, naglasili su potrebu za bliskom koordinacijom svih važnih aktera, kako bi se postigao brži oporavak.

Istakli su da među prioritetima ostaje "ubrizgavanje likvidne imovine u ekonomiju", kao i podrška sektorima čija će aktivnost i dalje biti ograničena i nakon faze pandemije, dok je uloga komercijalnih banaka u tom pogledu izuzetno bitna.