Kosovska dijaspora treća u svetu po slanju novca u zemlju porekla

Novac.jpg
Izvor: Kosovo Online

Po količini poslatog novca u zemlju porekla, kosovska dijaspora našla se ove godine na trećem mestu u svetu, a prema Izveštaju o migracijama i razvoju Svetske banke, nivo doznaka iznosio je 16,7 odsto BDP, prenosi Reporteri.

Prema podacima Centralne banke Kosova, od januara do avgusta ove godine, doznake iz inostranstva iznose ukupno 860,4 miliona evra.

Sa druge strane, danas objavljen izveštaj Svetske banke  kaže da se očekuje da će doznake u zemljama sa niskim i srednjim prihodima porasti za 7,1 odsto, dostižući vrednost od 587 milijardi američkih dolara u 2021. godini.

Prema njihovim procenama, ovaj rastući prinos je jači od ranijih procena i prati otpornost tokova u 2020. godini, kada su doznake pale za samo 1,9 odsto, uprkos teškoj globalnoj recesiji usled koronavirusa.

Osim na Kosovu, priliv doznaka porastao je u većini zemalja regiona, a očekuje se da će nastaviti rast za 2,6 odsto u 2022. godini u skladu sa makroekonomskim prognozama.