KOSTT rizikuje bankrot, traži hitno ukidanje obaveza prema severu Kosova

KOSTT
Izvor: Kallxo

Operator sistema, prenosa i tržišta električne energije Kosova (KOSTT) zatražio je od Regulatorne kancelarije za energetiku hitno ukidanje obaveze pokrivanja gubitaka u severnom delu Kosova, jer to može da dovede do bankrota ove institucije u prvom kvartalu 2022.godine

KOSTT je naveo da je samo za novembar i decembar platio preko 18 miliona evra gubitaka električne energije u četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, prenosi Nova.rs pozivajući se na portal Kaldžo.

KOSTT je saopštio da je svim relevantnim stranama uputio pisma u vezi sa finansijskom likvidnošću kompanije kao rezultat obaveze gubitaka od energije koju su potrošili a ne i platili građani na severu Kosova, ali da do sada ova institucija nije dobila odgovor ni od koga.

"Za sada još uvek nema odgovora u vezi sa pokrivanjem troškova u severnom delu Kosova. KOSTT ponavlja da je neotuđivo pravo svih građana Kosova da se snabdevaju strujom, ali i obaveza građana da plate dobijenu uslugu. Zbog toga je neophodno dugoročno i održivo rešenje situacije u severnom delu zemlje, koje rešava problem snabdevanja i naplate u kratkom roku", rekli su iz KOSTT-a.

Regulatorna kancelarija za energetiku je odobrila više od 38 miliona evra maksimalno dozvoljenih prihoda za KOSTT za 2022. godinu uprkos činjenici da je ova institucija zahtevala više od 44 miliona evra.

"U poslednjem periodu 2021. godine, kosovski elektroenergetski sistem se suočio sa značajnim poteškoćama što je odraz značajnog povećanja potrošnje električne energije u zemlji, nedovoljne unutrašnje proizvodnje da pokrije potrošnju i globalne energetske krize koja je dovela do enormnog povećanja cene električne energije na međunarodnim berzama od druge polovine 2021. godine. Prema procenama i elaboratima KOSTT-a, troškovi neophodni za pružanje usluga i obavljanje delatnosti po obavezama koje proizilaze iz licenci procenjuju se na 44,53 miliona evra", naveo je KOSTT.

Kako se navodi, troškovi gubitaka u severnom delu Kosova, tokom 2021. godine, dostigli su 40.849.659 evra.

Do 2017. godine utrošena električna energija u ove četiri opštine obračunavana je građanima koji su plaćali račune za struju, a računi građana Kosova bili su skuplji za 3,5 odsto.

Po tužbi Institucije narodnog advokata, Upravno odeljenje Osnovnog suda u Prištini, u septembru 2017. godine obustavilo je izvršenje rešenja Regulatorne kancelarije za energetiku prema kojem su troškovi električne energije građana severnih opština Kosova bili naplaćeni drugim kupcima.

Skupština Kosova usvojila je preporuke parlamentarnog odbora za privredu da KOSTT preuzme odgovornost za pokrivanje gubitaka od utrošene, a neplaćene električne energije u severnom delu Kosova za narednih šest meseci, kao prelaznu fazu do rešavanja situacije na severu.

To će ostvariti prihodima iz sopstvenog budžeta, pa će ta sredstva biti nadoknađena dividendama ili bilo kojim drugim mogućim mehanizmom. Registrovanje i licenciranje srpske kompanije predviđeno je u okviru dijaloga u Briselu još 2013. gde su Kosovo i Srbija potpisali Energetski sporazum u 15 tačaka. 

"Društvo Elektrosever" je registrovano na Kosovu i Vlada Kosova je izjavila da je slobodna da nastavi sa izdavanjem dozvola za snabdevanje električnom energijom od strane RUE, međutim RUE još nije licencirao preduzeće "Društvo Elektrosever".

Preduzeće "Društvo Elektrosever" krajem decembra 2020. godine podnelo je zahtev za licenciranje, ali do sada ta prijava još nije razmotrena iako je odbor formiran.