Krasnići: Svetska banka finasira 200 projekata u 10 opština na Kosovu

Elbert Krasnići
Izvor: Ekonomia online

Ministar lokalne samouprave Elbert Krasnići najavio je nakon sastanka sa predstavnicima Svetske banke da će ukupno 1,71 milon dolara biti uloženo u 200 projekata namenjenih lokalnom ekonomskom razvoju na Kosovu, prenosi Ekonomija onlajn.

Programom Svetske banke obuhvaćeno je ukupno 10 opština na Kosovu, a glavni prioritet su marginalizovane grupe, kao i javna i privatna preduzeća, koja su posebno pogođena restriktivnim merama tokom pandemije koronavirusa.

Predstavnici Svetske banke ističu da je iznos od 1,71 milion dolara namenjen prevenstveno za ekonomski oporavak i jačanje privatnog sektora.

Službenica Džanel Plamer istakla da Svetska banka ima u planu da u ekonomski oporavak Kosova uloži ukupno 20 miliona dolara u narednom periodu.