MMF: Imenovanje guvernera podsticaj reformama, Kosovu potreban novi Zakon o bankama

mmf
Izvor: Večernje novosti

Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodio Gabrijel Di Bela, boravila je na Kosovu od 25. septembra do 6. oktobra, radi razgovora o prvim revizijama "stend baj" aranžmana (SBA) i Instrumenta za otpornost i održivost (RSF), a nakon završene misije, MMF je zaključio da je izbor novog guvernera Centralne banke pružio podsticaj sprovođenju fiskalnih i finansijskih reformi.

"Imenovanje novog guvernera i normalizacija upravljačkih struktura Centralne banke dali su novi podsticaj sprovođenju reformi. Osoblje MMF-a očekuje da će uskoro biti usvojen novi Poslovnik o radu kojim će se razjasniti odgovornosti Nadzornog odbora u odnosu na Izvršni odbor Centralne, kao i da će novi Zakon o bankama biti dostavljen  parlamentu početkom 2024”, navodi se u saopštenju MMF-a.

Takođe, potvrđuje se da je kvalitet i likvidnost sredstava Centralne banke u skladu sa ciljevima programa MMF-a.

"Fiskalni bilans i vladini depoziti u Centralnoj banci ostali su dovoljno iznad svog nivoa prema programu tokom 2023. godine, a apsorpcija javnih investicija je značajno porasla u poređenju sa 2022. MMF  očekuje da će dva cilja za kraj 2023. biti ispunjeni”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su kvalitet i likvidnost sredstava Centralne banke održan u skladu sa ciljevima programa.

Centralna banka u procesu sprovođenja mera predviđenih programom, dok je fokusirana na njihovo finalizovanje u rokovima.