Murtezaj: Poreska uprava Kosova za šest meseci ostvarila prihod od 355 miliona evra

Iljir Murtezaj
Izvor: Ekonomia Online

Direktor Poreske uprave Kosova (PAK) Iljir Murtezaj kazao je da je tokom šestomesečnog perioda prikupljeno 355 miliona evra poreskih prihoda, što je 26,5 miliona više od planiranog, prenosi Ekonomija onlajn.

Murtezaj je istakao da je na ovakav ishod uticalo nekoliko faktora, kao što su jačanje unutrašnje kontrole, efikasnost u naplati dugova i digitalizacija, dok je među ključnim ciljevima PAK bilo pružanje usluga. 

„Među faktorima koji su uticali na povećanje prihoda su: jačanje interne kontrole, povećanje efikasnosti u naplati dugova, jedan od pokazatelja učinka bila je funkcija naplate duga, digitalizacija usluga poreskim obveznicima sto odsto, usluge, stručnost, povećana transparentnost, povećana saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama, implementacija preporuka. Imali smo saradnju i sa međunarodnim organizacijama, što je dovelo do povećanja poreskih prihoda. Jedna od reformi PAK je reforma povraćaja poreza. U ovom periodu ostvaren je i razvoj aplikacija za povraćaj poreza i analiza rizika“, rekao je Murtezaj.

Murtezaj je naglasio da jedan od izazova PAK ostaju dugovi prema ovoj instituciji, koji su u 2022. godini bili 76 miliona evra.

„U okviru reformi postoji i proces rizika u poštovanju poreskih obaveza. To su građevinski sektor, gastronomija, neformalno zapošljavanje, projekat bez deklaracije. I dalje imamo izazove koje je ponekad teško savladati. Uglavnom, trudimo se da ih predstavimo vladi i zajedno rešimo. Utvrdili smo finalizaciju i realizaciju IT projekta, smanjenje zaliha dugova, kao i unapređenje registra poreskih obveznika”, naveo je Murtezaj.

Murtezaj je dodao da je jedan od ciljeva PAK takođe i implementacija strateškog plana PAK za period 2022-2026. godine.