Na Kosovu zbog pandemije zatvoreno više od 2.600 preduzeća

Zatvorena radnja
Izvor: Kosovo Online

Prema podacima Agencije za registraciju preduzeća u Ministarstvu trgovine i industrije Kosova, zbog posledica pandemije, tokom 2021. godine zatvoreno je 1.330 preduzeća, koja su imala oko 3.300 zaposlenih, piše Radio slobodna Evropa.

Tokom prethodne  2020. godine zatvoreno bilo je 1.346 preduzeća. Većina njih je bila aktivna u sektoru trgovine na veliko i malo, zatim u sektoru hotelijerstva i smeštaja, kao i u prerađivačkoj industriji.

Na listi zatvorenih preduzeća nalaze se i ona iz oblasti građevinarstva, informisanja, komunikacija i drugi.

Međutim nisu sva preduzeća, koja su navedena kao zatvorena u Agenciji za registraciju preduzeća, odjavljena iz Poreske uprave Kosova.

Prema podacima iz Poreske uprave u koje je RSE imala uvid, broj zahteva za zatvaranje preduzeća razlikuje se od broja neregistrovanih preduzeća.

Tokom ove godine, samo 15 preduzeća je uspelo da se odjavi iz Popreske uprave.

"To znači da su nakon podnetog zahteva za zatvaranje preduzeća ispoštovane sve zakonske procedure za njihovo zatvaranje. Možda je veliki broj zahteva za zatvaranje, ali oni mogu biti u procesu verifikacije, jer nijedan posao ne može biti zatvoren bez ispunjenja svih poreskih obaveza prema Poreskoj upravi", navodi se u odgovoru za RSE.

Predsednik Kosovskog poslovnog saveza Agim Šahini kaže da je broj preduzeća zatvorenih u periodu pandemije 2020-2021. mnogo veći od zvaničnih podataka.

Prema njegovim rečima, tokom pandemije je zatvoreno više od 20.000 preduzeća, a 50.000 radnika ostalo bez posla.

Šahini ističe da je od zatvorenih, samo 10 odsto uspelo da se vrati na tržište.

Više novih preduzeća nego zatvorenih

Broj novih preduzeća je veći od zatvorenih ove godine. Od januara do novembra otvoreno je više od 9.000 novih preduzeća, prema podacima Agencije za privredne registre, od kojih je u većini sektor trgovine na veliko i malo. Isti sektor prednjači i na listi zatvorenih preduzeća.

Predstavnici privrednika kažu da do zatvaranja, ali i otvaranja preduzeća u istim sektorima dolazi zbog toga što je privreda Kosova i dalje orijentisana na sektor trgovine na veliko i malo, a manje na proizvodnju.