Od 2016. do 2020. godine dug Kosova svakodnevno rastao za 348.000 evra

Reporteri
Izvor: Reporteri

Podaci Ministarstva finansija o javnom dugu Kosova prošle godine pokazuju da se taj dug povećao na više od 1,4 milijarde evra, prenosi Reporteri.

Prema Zakonu o dugovima, javni dug se definiše kao zbir državnog i opštinskog duga.

Od ukupnog duga, 961,9 miliona evra je domaći, dok je 525,8 miliona evra međunarodni dug.

Prema podacima Ministarstva finansija ukupan dug predstavlja 21,83 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Tokom petogodišnjeg perioda od 2016. do 2020. godine, podaci pokazuju veliki rast javnog duga. U 2016. godini zabeležen je javni dug u iznosu od 852,74 miliona evra, dok je najveći bio prošle godine - 1,478 milijardi evra.

Od 2016. godine nadalje, javni dug se povećao za 634,95 miliona evra.

Ako se ovo raščlani na godine, mesece i dane tokom ovog perioda, to znači da je dug svake godine rastao za 126,99 miliona evra, svakog meseca za 52,91 miliona evra, dok je svakog dana Vlada dug uvećavala za 348.000 evra.