Rafuna: Odlazak mladih je teško zaustaviti, treba subvencionisati individualna i porodična preduzeća

Ljuljzim Rafuna.jpg
Izvor: Klan Kosova

Predsednik Privredne komore Kosova Ljuljzim Rafuna vidi odlazak radne snage kao zabrinjavajući za kosovska preduzeća i izražava sumnju da se taj trend može zaustaviti, prenosi Ekonomija onlajn.

On je zatražio da vlada preuzme mere utom pravcu i subvencioniše individualna i porodična preduzeća.

"Postoji mnogo pritužbi od strane preduzeća, ovo je samo po sebi izazov sa kojim se pažljivo bavimo iz razloga što ne odlaze samo kvalifikovana radna snaga, već imamo i nekvalifikovana radna snaga. Ova situacija ih je naterala da se malo reorganizuju. U smislu unutrašnje reorganizacije ili kupovinom nove opreme, ali i angažovanjem radnika iz inostranstva i organizovanjem logistike na drugačiji način se ne suočava se samo Kosovo, već i sve zemlje u regionu“, kaže Rafuna. 

On je spomenuo nekoliko mogućnosti kako institucije mogu da spreče ovu pojavu. 

"Treba da se koncentrišemo na naš problem koji imamo za koji nam je potrebna pomoć Vlade Kosova da pomogne mladim ljudima da ne napuštaju zemlju i da im ponudimo priliku da otvore biznis na Kosovu, da dobiju subvencioncije za pokretanje biznisa, bilo za samozapošljavanje ili otpočinjanje porodičnog posla i startap biznisa“, kaže Rafuna.

Rafuna je priznao da su kosovske firme počele da zapošljavaju radnike iz inostranstva, ali da im ne pružaju sigurnost da ostanu na Kosovu duže vreme. 

"Postoje, očigledno, biznisi koji su angažovali radnike iz inostranstva, ali ni njih ne možete podržati, iz dva razloga; prvo, ako ga dovodite iz inostranstva, potreban je period obuke, ali čak i onaj ko dođe i uprkos tome što ga obučavate, nema sklonost da dugo ostane na Kosovu, dolazi na Kosovo sa tendencijom da ga koristi kao tranzitnu zemlju dok ne pronađe izlazni kanal i ne krene sa Kosova. Dakle, biznis još ima tu neizvesnost, nije da dolazi stranac i radi na Kosovu trajno, već se događa da rade godinu dana", rekao je Rafuna i zatražio da se sistem obrazovanja poveže sa tržištem rada.

Pored ovoga, Rafuna je zatražio i reformu zdravstvenog sistema i vladavine prava, kao i tržišta rada.

"Treba da proizvodimo kadrove koje traži tržište rada, hitno je potrebna reforma zdravstvenog sistema, hitno je potrebna vladavina prava i tako dalje“, kaže Rafuna.