Revizor pronašao zloupotrebe i prekršaje u opštini Južna Mitrovica

južna Mitrovica
Izvor: Večernje novosti

Zloupotreba opštinske imovine, nepravilnosti u ugovorima i građevinskim dozvolama, neke su od nepravilnosti, koje je Kancelarija državnog revizora utvrdila u finansijkim izveštajima za 2019. godinu u opštini Južna Mitrovica, prenosi Reporteri.

Neki od nalaza revizora identifikovali su niz nepravilnosti u poslovanju opštine Južna Mitrovica, koju vodi Agim Bahtiri iz Samoopredeljenja, a koja se može naći pod istragom.

Prema zakonu, nepokretna imovina opštine može se dati na korišćenje svim licima na određeni rok. Prema odredbama ugovora, plaćanje obaveze mora biti izvršeno do 10-tog u mesecu. Ugovorom bi trebalo precizirati da Skupština opštine svake dve godine mora da preispita ekonomski položaj porodica, kako bi produžila ili raskinula važenje ugovora. Nakon isteka roka navedenog u ugovoru o zakupu nepokretne imovine opštine, imovina se vraća opštini.

Revizor je utvrdio da su u  šest opština evidentirani prihodi od naplate zakupa, dok se u osam opština ne naplaćuje zakup niti se prikupljaju prihodi po tom osnovu.

Kada su u pitanju stanovi, za 36 socijalno ugroženih porodica i 13 porodica koji stanuju u kadrovskim stanovima, ugovori nisu obnovljeni od 2011. godine za socijalne stanove, i od 2018. godine za stanove iz fonda za kadrove.

Međutim, nekretnine se i dalje koriste bez zvanične odluke ili obnavljanja ugovora.

Nastavak takve prakse može podstaći druge poreske obveznike da izbegavaju plaćanje zakupa a opštine da ne naplaćuju zakup za korišćenje imovine. Opština zbog toga ima gubitke u iznosu od 18,289 evra godišnje.

Revizor je utvrdio da je za projekat „Regulacija korita Sitnice - Mitrovice“ procenjena vrednost i predviđena za tri godine 3.100.000 evra, dok je ugovor potpisan u iznosu od 6.455. 726 evra sa razlikom od 2.945.726 evra, višom od planirane vrednosti.

Za projekat „Uređivanje korita Ibra-Mitrovice“,  procijenjena vrijednost  za tri godine bila je 950.000 evra, dok je ugovor potpisan u iznosu od 1.777.427 evra, ili 827.427 evra više od procijenjene vrijednosti.

Projekat „Izgradnja i održavanje parkova u javnim prostorima“ - predviđena vrednost tokom tri godine je bila 600.000 evra, dok je potpisan ugovor u iznosu od 1.200.000 evra, što je 600.000 evra veći od procenjene vrednosti.

Projekat „Izgradnja i asfaltiranje u ulici Fuše Iber“ - čija je vrednost bila predviđena za tri godine bila 100.000 eura,  potpisan je ugovor u iznosu od 206.720 evra.

Projekat „Održavanje groblja i nadgrobnih spomenika“ - procijenjena vrijednost za tri godine bila je 165.403 evra, dok je ugovor potpisan u iznosu od 211.545 eura .

„Ako ugovorne obaveze opštine prevaziđu budžetske mogućnosti i krše zakon, utiču i ugrožavaju napredak i realizaciju projekata kako je planirano i stvaraju dodatne troškove za opštinu, što dovodi opštinu u poteškoće u izvršavanju obaveza”, saopštio je revizor.

Revizor je otkrio mnoge druge nepravilnosti u ovoj opštini.