Rizvanoli: Regulatorna kancelarija za energiju treba da proširi tarifni opseg

Artane Rizvanoli.jpg
Izvor: GazzetaExpress

Ministarka ekonomije Artane Rizvanoli izjavila je da je to Ministarstvo zatražilo od Regulatorne kancelarije za energiju (RUE) proširenje tarifnog opsega, kao i da se prag blok tarife pomeri sa 600 na 800 kilovat sati.

Kako je Rizvanoli navela na Fejsbuku, Ministarstvo smatra vraćanje tarifnog bloka razumnim u uslovima i okolnostima u kojima elektroenergetski sistem funkcioniše, ali dodaje da o promeni tarifnog opsega treba razmisliti i promeniti prag blok tarife sa 600 na 800 kilovat sati mesečno.

"Uzimajući u obzir efikasnost ovog mehanizma u nedostatku drugih alternativa obezbeđivanja električne energije za potrebe toplotne energije ili povećanje broja tarifnih blokova, što bi omogućilo eskalaciju tarifa u blokovima i određivanje niže tarife od one od 14 centi/kVh za potrošnju do 1000 kVh", saopšteno je u izveštaju.

Ministarstvo ekonomije je zatražilo od Regulatorne kancelarije za energiju, da kao nezavisni organ koji u svom mandatu ima zaštitu potrošača, obezbedi da tokom revizije tarifa izbegne unakrsno subvencionisanje i diskriminaciju između kategorija potrošača.