Zaduživanje kod komercijalnih banaka na Kosovu znatno manje u odnosu na prošlu godinu

Centralna banka Kosova
Izvor: Klan Kosova

Uprkos trendu pada kamatnih stopa, stanovnici Kosova znatno manje podižu kredite kod komercijalnih banaka zbog ekonomske situacije koja je posledica pandemije koronavirusa.

U toku aprila, maja i juna, trend kreditiranja je na znatno nižem nivou u odnosu na isti period prošle godine.

Tokom prvih šest meseci 2020. godine vrednost novih zajmova komercijalnih banaka bila je 592 miliona evra, dok je u istom periodu prošle godine taj iznos bio 699 miliona evra, rekao je portparol Centralne banke Kosova Kuštrim Ahmeti.

"Prema podacima, broj bruto kredita na kraju juna 2020. godine povećan je za oko 38 miliona u odnosu na maj 2020. godine, ali kreditiranje se usporava i pored padajućeg trenda kamatnih stopa. Novi krediti u aprilu, maju i junu 2020. na mnogo su nižem nivou u odnosu na prošlu godinu", rekao je on.

Ahmeti je za Ekonomia Onlajn kazao da su tokom aprila banke dale nove kredite u vrednosti većoj od 40 miliona evra, a situacija je bila slična i u maju i junu.

„Vrednost novih zajmova u maju 2020. godine bila je 61 milion evra, dok je u maju prošle godine bila 140 miliona evra. Vrednost zajmova u junu 2020. godine bila je 99 miliona evra, dok je u istom periodu prošle godine bila 128 miliona evra“, rekao je Ahmeti.

Ahmeti je naveo da građani podižu uglavnom uslužne i industrijske kredite, dok su poljoprivredni na trećem mestu.