Zakon o platama poslat na ocenu Ustavnom sudu

Ustavni sud Kosova
Izvor: Kosovo Online

Ombudsman Naim Ćeljaj saopštio je da je Zakon o platama upućen na ocenu Ustavnom sudu, prenosi Dukađini.

Ovaj zakon reguliše pitanje zarada za više od 82.000 radnika u javnom sektoru.

Oko odredaba ovog zakona vodila se oštra polemika a neka od mišljenja koja su mogla da se čuju je da Zakon o platama sadrži ozbiljne ustavne nedostatke i da neće proći ispit Ustavnog suda.

Inače, Vlada Kosova je 1. februara utvrdila vrednost koeficijenta za obračun plata u javnom sektoru, u iznosu od 105 evra, koji je stupio na snagu 5. februara.