Bivši ministar zdravlja u sudnici zbog seksualnog uznemiravanja

Numan Balić
Izvor: GazzetaExpress

Osnovno tužilaštvo u Peći podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra zdravlja Numana Balića zbog seksualnog uznemiravanja na radnom mestu u Opštoj bolnici u Peći, 12. avgusta, tekuće godine piše Gazeta Ekspres, čija redakcija je objavila optužnicu u potpunosti.

Balić je seksualno uznemiravao ženu (23) čija je šestomesečna ćerka bila hospitalizovana zbog zdravstvenih komplikacija.

„Uhvatio me je za desnu ruku i gurnuo unutra. Zaključao je vrata i ugasio svetlo. Pokušao je da me snažno poljubi i dodirne rukama po leđima, ali nije uspeo jer mu nisam dozvolila, odgurnula sam ga. Kada sam ga zamolilao da otvori vrata, i rekla da ću pozvati obezbeđenje, rekao mi je ’samo želim da izmerim puls’“, navodi se u svedočenju Balićeve žrtve.

U optužnici u koju je Gazeta Ekpres imala uvid, navodi se da je Balić 12. svgusta, uveče, u svojstvu zdravstvenog radnika, namerno zloupotrebio zdravstveno stanje žrtve, dodirivao je, bez njenog pristanka.

„12. avgusta 2020. godine, oko 22:00, u Opštoj bolnici u Peći, tačno u njegovoj kancelariji, sa namerom u svojstvu  zdravstvenog radnika, koji zloupotrebljava zdravstveno stanje žrtve, poziva istu da ga dodirne sa seksualnom namerom bez njenog pristanka ... Optuženi je hvata za desnu ruku i gura kancelariju, zaključava vrata ključem, gasi svetlo, gura oštećenu na zid tražeći da ga dodirne i pokušava da je poljubi vrat govoreći ’treba li vam nešto’,  žrtva se odupire, okrivljeni je ponovo hvata za ruku, oštećena uspeva da ga odgurne i otvori vrata i ode, vraća u sobu br. 5 i sa prozora traži pomoć od radnika obezbeđenja, a zatim slučaj prijavljuje Policiji “, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je žrtva imala poverenja u lekarsku uniformu i da je otišla zbog konsultacije o zdravlju devojčice, iako je u svedočenju navela da Balić nikada nije pregledao devojčicu.

Upitana da li su im lekari preporučili pomagala, koja se odnose na devojčicine udove, odgovorila je „da“, ali je navela da su joj lekari rekli da treba sama da ih nabavi, a ne da će joj ih dati bolnica.

Žrtva je negirala da je tražila od osumnjičenog da razgovara sa drugim lekarima ili direktorom bolnice, kako bi devojčici obezbedili pomagala.