Gaši: U izjavama svedoka K.B. ima puno političke konotacije

Tom Gaši
Izvor: Kosovo Online

Branilac Radeta Basare u slučaju ubistva Olivera Ivanovića advokat Tom Gaši izjavio je u pauzi današnjeg suđenja da svedočenje K.B. ima političku konotaciju i da je svedokinja rekla da nijednog od optuženih u sudnici nije prepoznala.

"Ona do sada nije rekla da je prepoznala nijednog od optuženih, koji su svi Srbi, i da je u danu kada je ubijen Ivanović na samom mestu bilo puno ljudi, da su bili policajci koje nije poznavala i da je videla čaure. Celu njenu izjavu ne mogu da iznesem da to ne utiče na druge svedoke, koji će svedočiti posle nje i biti saslušani narednih dana", kazao je Gaši.

Branilac Radeta Basare je kazao da će tokom današenjeg suđenja i na osnovu svedočenja K.B. postaviti pitanje političke konotacije.

"Da li ima ubistvo Ivanovića nešto sa politikom i sa vlastima u Srbiji pošto je ona kazala da je Ivanović bio uplašen u neko vreme i da je u toku predizborne kampanje Ivanović izrazio velike sumnje da se nešto može desiti sa njim", rekao je Gaši.

Gaši je odgovorio na pitanje novinara kako da mediji izveštavaju tokom suđenja.

"Sud je doneo takvu odluku da se ne prenosi uživo izjava jer bi onda svaki naredni svedok znao šta prethodni svedok kaže. Pod takvim okolnostima bi svi svedoci mogli da budu u jednoj sudnici. Na osnovu zakona o Krivičnom postupku takav svaki svedok mora da sačeka vreme za davanje svog iskaza i da on ne može da prisiutvuje dok drugi svedok daje izjavu", objasnio je Gaši.