Koca: Sve više maloletnika u većim gradovima konzumira narkotike

Priština
Izvor: Gazeta Express

Poručnik Kosovske policije Ismet Koca kazao je da da je porast konzumiranja narkotika zabrinjavajući na Kosovu i da su Priština, Prizren, Peć i Južna Mitrovica opštine u kojima najveći broj maloletnika konzumira narkotike, prenosi Ljajmi.

Koca je dodao, da je zabeležen i veliki broj slučajeva gde su maloletnici konzumirali narkotike u školskim objektima.

"Od 2018. godine imamo 81 slučaj. Određeni broj njih unutar školske zgrade, neki u školskim dvorištima ili prostorijama i slučajevi koji su se desili van školskog perimetra. U 2019. godini, imamo ukupno 47 slučajeva, od toga sedam slučajeva koji su se desili u okviru školske zgrade, zatim 28 slučajeva u blizini škola i 12 slučajeva koji su se desili van školskog dvorišta na razdaljini od 350 metara. Za 2020. prijavili smo 21 slučaj. Od toga su dva u školskoj zgradi, 12 u prostorijama škole, a sedam slučajeva na udaljenosti od 350 metara od škola. U 2021. godini imamo ukupno 20 prijavljenih slučajeva. Od toga sedam u školskim zgradama, 10 u prostorijama i tri van škole u blizini  od 350 metara", rekao je Koca.

Po njegovim rečima, do sada, u 2022. godini, zabeleženo je ukupno 13 slučajeva konzumiranja narkotila u školama.

"Dva slučaja su unutar školske zgrade, dok je sedam slučajeva u dvorištima ili školskim zgradama i četiri slučaja u blizini škole", dodao je Koca.