Šef Kfora za odnose sa javnošću: Sprovodimo patrole sa Kosovskom policijom, kao i sa Vojskom Srbije

Kfor
Izvor: Fejsbuk

Sve u svemu, situacija na terenu je mirna, ali je i dalje krhka. Planiramo i sprovodimo redovne patrole, uključujući zajedničke patrole sa Kosovskom policijom. Takođe planiramo i sprovodimo sinhronizovane i paralelne patrole sa Vojskom Srbije, duž administrativne linije, kaže šef Kfora za odnose sa javnošću u intervjuu za Kosovo onlajn.

Na pitanje kako ocenjuje trenutnu bezbednosnu situaciju na Kosovu, naš sagovornik kaže da je sve u svemu, situacija na terenu mirna, ali i dalje krhka.

"Pomno pratimo sve relevantne bezbednosne situacije, uključujući i na severnom Kosovu, kroz vidljivo i fleksibilno prisustvo, koji uključuje redovne patrole i angažovanje sa lokalnim zajednicama. Nastavljamo da ispunjavamo naš mandat UN - zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999 - da obezbedimo bezbedno i bezbedno okruženje za sve zajednice koje žive na Kosovu i slobodu kretanja, u svakom trenutku i nepristrasno. Kfor deluje kao treći bezbednosni odgovor, posle Kosovske policije i misije vladavine prava EU (Euleks), respektivno, sa kojima sarađujemo i koordiniramo na redovnoj osnovi. Kfor takođe održava bliske kontakte sa srpskim načelnikom odbrane", kaže on.

U kojoj meri Kfor sarađuje sa Kosovskom policijom u obezbeđenju administrativne linije?

Imamo dugogodišnju saradnju sa Kosovskom policijom. Planiramo i sprovodimo redovne patrole, uključujući zajedničke patrole sa Kosovskom policijom. Takođe planiramo i sprovodimo sinhronizovane i paralelne patrole sa Vojskom Srbije, duž administrativne linije.

Poslednjih meseci videli smo veliki broj izjava i medijskih izveštaja o mogućnosti sukoba na Kosovu. Kako gledate na takve tvrdnje?

Kfor ima solidnu svest o situaciji na terenu, zahvaljujući našem vidljivom i fleksibilnom prisustvu širom Kosova. Kfor nastavlja svoju budnost da spreči ponovne izbijanja nasilja, kroz svoje svakodnevne napore. Istovremeno, spremni smo i u dobroj poziciji da odgovorimo na potencijalne izazove i nastavljamo da ispunjavamo naš mandat UN-a da obezbedimo bezbedno i sigurno okruženje za sve ljude koji žive na Kosovu i slobodu kretanja, u svakom trenutku i nepristrasno.

Da li se planira povećanje trupa Kfora na Kosovu u narednom periodu?

Snaga naše trenutne misije sastoji se od oko 4.600 vojnika koje je doprinelo 28 zemalja, uključujući NATO saveznike i partnere. Međutim, mi stalno procenjujemo svoje držanje i ostajemo spremni da ga prilagodimo po potrebi. Kao odgovor na tenzije prošle godine, Nato je rasporedio oko 1.000 dodatnih vojnika na Kosovo. Ovo raspoređivanje je bila brza mera da se obezbedi kontinuirano sprovođenje našeg mandata UN za održavanje bezbednog i bezbednog okruženja za sve zajednice koje žive na Kosovu. Odluke u vezi sa nivoom trupa i raspoređivanjem su zasnovane na tekućim procenama situacije koja se razvija. Zapadni Balkan je region od strateškog značaja za NATO, saveznici i partneri ostaju u potpunosti posvećeni obezbeđivanju da Kfor ima sve što je neophodno da ispuni svoju ključnu misiju. Prisustvo misije Kfora predvođene Natoom, koja deluje pod njenim mandatom UN, ključno je za obezbeđivanje trajne bezbednosti širom Kosova, od koristi za sve zajednice. Ostajemo oprezni u razmatranju našeg stava i spremni smo da izvršimo prilagođavanja po potrebi, što je pokazano raspoređivanjem dodatnih trupa nakon prošlogodišnjih skokova nasilja.

Poznato je da je za dolazak KBS-a na sever potrebna saglasnost komandanta Kfora, da li će  bespilotne letelice Bajraktari koje su kupljene za KBS leteti iznad severa Kosova?

Potpuno smo fokusirani na svakodnevnu i nepristrasnu implementaciju naše misije, zasnovane na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN iz 1999. Tokom svoje poslednje posete Prištini, generalni sekretar Natoa je bio vrlo jasan po ovom pitanju, ponovio je da: „svako raspoređivanje Kosovskih bezbednosnih snaga na sever Kosova potrebna je saglasnost Kfora“. Veoma pozdravljamo kontinuirano poštovanje ove posvećenosti od strane institucija na Kosovu i računamo na njihovu kontinuiranu saradnju u tom pogledu za sve aktivnosti KBS-a.

Kako ocenjujete saradnju sa Vojskom Srbije, kada ona izvodi vežbe u blizini administrativne linije, da li je Kfor uvek obavešten?

Kao Kfor, saradnja i komunikacija sa Vojskom Srbije su najvažniji da bi se izbegli nesporazumi i negovala transparentnost. Ključno je osigurati stabilnost i sigurnost u regionu. Kada Vojska Srbije izvodi vežbe u blizini administrativne granice, standardni je protokol da Kfor bude obavešten. Ova praksa je u skladu sa našom stalnom posvećenošću transparentnosti, međusobnom poštovanju i razumevanju, koji su ključni za održavanje bezbednog i bezbednog okruženja na Kosovu. Kontinuirano nastojimo da unapredimo našu saradnju sa Vojskom Srbije i drugim lokalnim bezbednosnim organizacijama u cilju negovanja mira i bezbednosti u regionu.