Određeni rokovi za izborne radnje

Glasanje
Izvor: N1 Info

Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji je 26. novembar, dok se liste mogu povući ili kandidati izostaviti sa proglašene liste do dana utvrđivanja zbirne izborne liste, odnosno do 1. decembra, propisala je Republička izborna komisija (RIK) Rokovnikom.

Izborna tišina počinje da teče 14. decembra u ponoć i traje do 17. decembra u 20 časova, odnosno do zatvaranja biračkih mesta, prenosi N1.

Rok za zaključivanje biračkog spiska i utvrđivanje broja birača je 1. decembar, dostavljanje rešenja o zaključenju biračkog spiska RIK je 2. decembar, nakon čega se on objavljuje u Službenom glasniku, a overeni izvodi iz biračkog spiska RIK se dostavlju do 3. decembra u ponoć.

Utvrđivanje i objavljivanje zbirne izborne liste u Službenom glasniku mora se obaviti do 1. decembra.

Građani imaju rok do 1. decembra da podnesu zahtev opštinskoj ili gradskoj komisiji zahtev za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku.

Biračima koji borave u inostranstvu obaveštenje o tome da mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim glasati u inostranstvu dostavlja se do 2. novembra, navodi Fonet.

Zahtev za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave može se podneti od 2. do 13. decembra u ponoć, a Ministarstvo izmene mora poslati RIK do 14. decembra u ponoć.

Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića koji se štampa mora biti doneta 24 sata od donošenja odluke o objavljivanju ukupnog broja birača.

Pozivi za glasanje moraju se dostaviti najkasnije 11. decembra, kao i izborni materijal za biračke odbore u inostranstvu, dok se lokalnim izbornim komisijama materijal dostavlja do 12. decembra, a biračkim odborima do 15. decembra.

Prema Rokovniku, lokalne izborne komisije na teritoriji grada ili opštine u kojima ne postoji lokalna izborna komisija, moraju se obrazovati do 8. novembra.

Podnosioci proglašenih lista imaju rok do 9. decembra da dostave predloge za imenovanje člana i zamenika člana i za prišireni sastav Republičke izborne komisije i za prošireni sastav lokalne izborne komisije.

Podnošenje prijava za posmatranje izbora za domaće posmatrače otvoreno je do 9. decembra, a za strane posmatrače do 6. decembra.

Gradske i opštinske uprave za određivanje biračkih mesta moraju dostaviti predloge najkasnije do 8. novembra, a biračka mesta moraju biti određena do 11. novembra.

Ministarstvo pravde i Ministarstvo spoljnih poslova imaju rok do 24. novembra da dostave predloge za biračka mesta u zatvorima i inostranstvu, dok je rok za određivanje tih biračkih mesta 26. novembar.

Ministarstvo odbrane ima rok da do 27. novembra, odnosno tri dana pre zaključivanja biračkog spiska dostavi podatke Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave o tome koliko će birača na dan glasanja biti na odsluženju vojnog roka ili na školovanju u ustanovama Vojske Srbije.

Birači koji nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta treba da obaveste birački odbor o želji da glasaju van biračkog mesta 17. decembra od 7 do 11 časova.

Biračka mesta biće otvorena 17. decembra od 7 do 20 časova.

Izborni materijal se nakon glasanja mora dostaviti lokalnoj izbornoj komisiji do 18. decembra u 8 časova.

Član ili zamenik člana RIK ili lokalne izborne komisije mogu izvršiti uvid u izborni materijal sa biračkog mesta ili provere da li je glasao birač koji im je dostavio adresu i dao pismenu saglasnost za proveru do 19. decembra u 20 časova, a do tada mogu podneti i zahtev za kontrolu zapisnika o radu biračkih odbora sa najviše pet odsto biračkih mesta na teritoriji lokalne izborne komisije.

Poništavanje glasanja na biračkom mestu može se tražiti na zahtev podnosioca proglašene izborne liste do 20. decembra u 20 časova, kao i na zahtev birača koji glasa na tom mestu, a o zahtevu se mora odlučiti u roku od 72 sata.

Rok za dodelu mandata kandidatima za narodne poslanike je u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora.