FELJTON Pogrom 2004 - prvi put o organizatorima i naručiocima (1): Tajni sastanci o planiranju etničkog čišćenja

Pogrom 2004.
Izvor: Kosovo Online

Bezbednosno-informativna agencija Srbije pripremila je povodom 20 godina od pogroma nad Srbima na Kosovu publikaciju "Martovski pogrom Srba na Kosovu i Metohiji 2004. godine", a kako se u njoj navodi, podaci koje sadrži po prvi put ukazuju na stvarne organizatore i izvršioce pogroma. Kosovo onlajn objavljuje integralne delove iz ove publikacije.

Planovi albanskih ekstremista da izazivanjem opšte pobune preuzmu vlast u Prištini i u potpunosti etnički očiste Pokrajinu od Srba, donosili su se na tajnim sastancima koje su organizovali albanski ekstremisti. 

Po tom pitanju je održano više tajnih sastanaka na različitim lokacijama, a najznačajniji su sastanci koji su tajno održani u stanu Azema Sulje u Prištini, u naselju Pejton, gde su uz prisustvo političkog rukovodstva DPK, bliskih političkih partija i organizacija, kao i rukovodstva ŠIK-a, donete odluke o organizovanju pobune i martovskog pogroma Srba. 

Sa istim ciljem su održana i dva značajna sastanka u selu Smira, opština Vitina, u kući Ejupa Ametija, 29. oktobra i 15. novembra 2003. godine. Na sastanku 29. oktobra, učestvovali su Emruš Džemajilji, Sadik Halitjaha i još nekoliko osoba iz Prištine, pojedinih sela u opštinama Srbica, Glogovac i Prizren. 

U ovom sastavu je održan novi sastanak krajem novembra 2003. godine, na kome je učestvovao i Džavit Haljiti, koji je prisutnima preneo instrukcije o daljim aktivnostima na planu zastrašivanja pripadnika DSK, ali i pripremama za likvidacije pojedinih aktivista ove političke organizacije. Razmatrane su i aktivnosti oko organizovanja opšte pobune koja bi za cilj imala potpuno proterivanje Srba sa Kosova i Metohije. 

Na sastanku koji je prethodno održan, 15. novembra 2003. godine, konkretno je dogovoreno ko će organizovati pobunu u Vitini i Gnjilanu, zbog čega su na ovom sastanku učešće uzeli i pojedini pripadnici bivše tzv. Oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca (OVPMB), koji su u tom periodu boravili u opštini Gnjilane, Muhamet Džemajilji, zvani Robelj, kasnije likvidiran u međusobnom kriminalnom obračunu u Gnjilanu, Avdulj Jakupi, zvani Šakal iz sela Tanuševci, Severna Makedonija, kao i još nekoliko lica iz Vitine. 

Posebno angažovanje na pripremama pobune i etničkog čišćenja Srba, ispoljili su pripadnici ilegalne albanske službe bezbednosti ŠIK-a, koji su neposredno na terenu grupisali svoje članove po opštinama i animirali ekstremiste da se u što većem broju odazovu rušilačkim demonstracijama i napadima na Srbe u njihovim domovima. 

Značajan deo naoružanih pripadnika ŠIK-a, pored glavnog napada na severni deo Kosovske Mitrovice, određen je da oružano dejstvuje prema srpskim meštanima u Čaglavici i okolnim srpskim selima. 

Dogovoreno je da se njima pridruži i grupa naoružanih ekstremista koju će predvoditi Driton Godžaj, oficir oružanih snaga Republike Albanije, koja će napad izvršiti sa leve strane, u pravcu puta Priština–Skoplje, dok će sa desne strane, napad izvršiti naoružana grupa ekstremista koju će predvoditi Mahir Hasani, bivši podoficir JNA. 

U organizaciji ŠIK-a i drugih članova albanskih ekstremističkih grupacija dogovorena je i raspodela naoružanja, koje je podeljeno članovima grupa po teritoriji, pri čemu je snajpersko oružje podeljeno grupama koje će dejstvovati u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde su očekivali najjači otpor Srba i međunarodnih vojnih predstavnika. 

U oružanom napadu na Srbe, kao i pripadnike francuskog kontingenta Kfora u severnom delu Kosovske Mitrovice, bila je uključena i teroristička grupa koju je predvodio Ibrahim Keljmendi iz Peći, a kojoj su pripadali Agron Sulejmani, Fljorim Ejupi, Škumbin Mehmeti, Faik Šaćiri, Aljban Dizdari, Bedri Krasnići, Bajram Ismalji, Ćerim Keljmendi, Faton Suljejmani i dr. 

Radi se o grupaciji ekstremista i terorista koja je organizovala i izvršila brojne zločine i politička ubistva na KiM, nakon 1999. godine, po nalogu ekstremnog albanskog političkog krila (DPK, NPK, NPOK) i ŠIK-a. 

Pored aktivnosti ekstremističkih grupacija, oko organizacije oružane pobune i etničkog čišćenja Srba, značajnu ulogu na tom planu imali su i pojedini organi vlasti na KiM, a posebno Jakup Krasnići, tada na funkciji ministra javnih službi u privremenoj Vladi Kosova, čije su učešće u organizovanju i sprovođenju nasilnih oružanih akcija protiv Srba i međunarodnih vojnih predstavnika (Kfor) na KiM razotkrili predstavnici američke misije na KiM, sutradan, 18. marta 2004. godine. 

Značajnu ulogu u pripremanju ovih oružanih i nasilnih aktivnosti imali su i pojedini predstavnici/imami Islamske verske zajednice Kosova (IVZK), koji su na verskim skupovima u džamijama ohrabrivali vernike da učestvuju u pobuni i etničkom čišćenju Srba, navodeći da nasilno moraju da udalje Unmik i Kfor sa Kosova i Metohije, da sa vlasti smene predstavnike DSK Ibrahima Rugove, a na vlast dovedu proverene borce bivše OVK, koji su jedino zaslužni za „slobodu” na KiM.

Uglavnom je u pitanju bila kategorija imama za koju se raspolagalo podacima da su povezani sa radikalnim islamistima i mudžahedinima. U prvom redu se ovo odnosi na imame Samedina Džezairija, zvanog Hodža iz Prizrena i Musu Ademija iz sela Smira, opština Vitina i dr. 

Celokupna organizacija martovskog pogroma Srba odvijala se po planu koji je donet od strane ekstremnih albanskih političkih organizacija DPK, NPK, NPOK uz aktivno učešće ilegalne albanske službe bezbednosti ŠIK-a. Svi ključni ljudi su unapred znali plan postupanja, samo se čekao pogodan incident da se krene u realizaciju već dogovorenih aktivnosti.

Sutra: Napadačima oružje dopremano i vozilom hitne pomoći