Koha: Srbi su ti koji su gradili i nadgrađivali svoje crkve iznad "drevnih ilirskih i arberijskih hramova"

ljeviška prizren
Izvor: www.orthphoto.net

Crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu sagrađena na temeljima ranijeg hrama, zaključci su arheoloških i istorijskih istraživanja Edi Šukriju, piše Koha.

Kako navodi taj prištinski medij, Srbi su ti koji su gradili i nadgrađivali svoje crkve iznad "drevnih ilirskih i arberijskih hramova".

"Poznato je da je kralj Milutin 1307. godine prisvojio katedralnu crkvu Svete Petke (Srbi je zovu Bogorodica Ljeviška) u Prizrenu, u kojoj je bilo sedište Prizrenske episkopije", navodi Koha.

Crkva Svete Petke sagrađena je na hramu bazilici rimskog perioda V-VI veka. Tu je bilo sedište prizrenskog episkopa iz 1019. godine.

Crkva Svete Petke u Prizrenu jedan je od važnih spomenika kulturne baštine Kosova.

Nalazi se na temeljima ranije trinitarne crkve iz XI i XII veka. Svoju savremenu formu crkva je stekla nakon rekonstrukcije od dtrane srpskog kralja Milutina (1307), koji joj je promenio ime, posvetivši obnovu svetici.

U XVIII veku pretvorena je u džamiju, a u crkvu vraćena 1912. godine, piše Edi Šukriju, u „Crkva Svete Prende Prizren“, piše Koha.

Crkva Svete Petke ne pripada samo Srbima

O crkvi Svete Petke data su različita mišljenja pre arheoloških iskopavanja 1950-1952.

Tako je F. Mesenel napisao da crkva pripada starom vizantijskom periodu.

Arhitekta Dj. Bošković je, priznajući prisustvo stare trinitarne crkve u vreme kralja Milutina, ponudio dve verzije nekadašnje crkve u odnosu na građevinske radove u 14. veku.

Prvo je kralj Milutin zatekao vizantijsku crkvu u potpunosti srušenu  te je obnovio tu vizantijsku crkvu od starog temelja, dok su drugi delovi dodati sredinom četrnaestog veka, piše Šukriu. Ova crkva nosi nekoliko različitih imena koja su se koristila u različitim periodima i jezicima tokom života crkve, a to su: albanski: Sveta Prenda, Sveta Prena / Šeneprena, Sveta Petka, Grčka crkva; Srpski: Sveta Petka, Sveta Bogorodica, Ljeviška; Turski: Džuma Džamia.

Različiti nazivi crkve Svete Petke istovremeno su izraz njene antike i kulturnih slojeva svetog objekta, uvek čuvajući osnovni naziv crkve, Sveta Prenda-Sveta Petka.

O postojanju prethodne crkve svedoči i natpis postavljen u istočnom delu crkve, u kome je zapisano obnovio od temelja  kralj Stefan Uroš, zet grčkog kralja Andronika Paleologa“.

Prisvajanje od strane Srba srednjovekovnnih arberijskim spomenika na Kosovu

Arheološka i arhitektonska istraživanja sproveo je istraživač S. Nenadović  tokom 1950-1952.

 Utvrdio je tri faze gradnje: ranovizantijska bazilika, vizantijska bazilika iz 13. veka i obnovljena crkva 1306/07.

Na karti Stefana Dečanskog stoji: „Crkva Svete Prene (Sveta Petka) postoji od vremena drevnih kraljeva“, citira Šukriju.

Istraživač S. Nenadović, koji je godinama  radio na njenoj restauraciji i konzervaciji, prema Šukriju, ističući prisustvo starijih fragmenata i spomenika ranog hrišćanstva, kaže: još je stariji hram, jer istraživanje nije sprovedeno do te mere da možemo biti sigurni da ispod ove stare crkve nema još starijih temelja.

J. Jastrebov takođe potvrđuje činjenicu da ovaj manastir „pripada predsrpskom vremenu“.

U vezi sa rekonstrukcijom crkve Svete Petke na temeljima neznabožačkog hrama, treba primetiti da arhiepiskop Danilo naziva kralja Miluta „graditeljem i obnoviteljem propalih i porušenih hramova“. Činjenica o postojanju prethodne crkve je i natpis u kome je napisano „ iz temelja obnovio kralj Stefan Uroš...“.

Srbija „štiti“ crkve i manastire na Kosovu jednostranom interpretacijom

Prema arheološkim i istorijskim istraživanjima Šukriju, potvrđuje se da je razvoj crkve Svete Petke u Prizrenu imao devet faza i zaključuje da je ovaj hram postojao i pre rimskog perioda do danas. Tokom osmanske vladavine, 1756. godine, crkva je pretvorena u džamiju.

Od tada se hram Svete Petke zvao džamija Fatiha sultana Mehmeda. U narodu je bila poznata kao Džuma džamija (Petak džamija). 1912. godine, nakon ulaska srpske vojske u Prizren, džamija je ponovo pretvorena u crkvu.

 

Nostradamus
19. Septembar 2020.
Pa sta?
I sta vi imate sa Ilirima?
ILLYRIAN
19. Septembar 2020.
Mnogo toga, čak i više od tvoje mašte
Vezesvezom
19. Septembar 2020.
Gluposti, sta ce ovi jos da izmisle?