Akcija ACDC: Besplatna pravna pomoć za žrtve nasilja

ACDC - Pomoć žrtvama nasilja
Izvor: Kosovo Online

U organizaciji nevladine organizacije ACDC danas je u Severnoj Mitrovici organizovan štand gde su građani mogli da se upoznaju sa uslugama besplatno pravne pomoći žrtvama nasilja.

Programski direktor ACDC Slobodan Stošić u izjavi za Kosovo onlajn rekao je da je ovaj štand imao za cilj da građane upozna sa njihovim pravima i kako osobe koje su izložene nasilju mogu da dobiju pravnu pomoć.

"Ovom akcijom su targetirane prvenstveno žene kao najranjivija grupa. Želimo da ih ohrabrimo da nasilje prijave i da im pronađemo besplatnu pravnu pomoć u tim slučajevima“, rekao je Stošić.

Tokom današnje akcije nekoliko desetina građana je zatražilo objašnjena kako je moguće dobiti pomoć i šta treba raditi u slučaju nasilja, koga pozvati i kome se obratiti.

Stošić kaže da je ideja da građani dobiju širu sliku kako mogu da se zaštite pravnim putem.

"Ideja je da se građani obaveste o mehanizmima koji postoje, da postoji besplatna pravna pomoć, institucije koje se bave ovim slučajevima i da one rade na smanjivanju nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, ali nam je prvenstveni cilj da se povežu sa onima koji pružaju besplatnu pravnu pomoć“, kaže on.

Prema njegovim rečima akcija se sprovodi zajedno sa Centrom za pravnu pomoć i regionalni razvoj, kao i sa Kosovskim institutom pravde i Agencijom za besplatnu pravnu pomoć.